Home

Válka v tichomoří prezentace

Moderní-Dějiny.cz Válka v Tichomoří 1940-194

První část výkladové prezentace je zaměřena na japonskou teritoriální expanzi od 30. let 20 století., přičemž hlavní důraz je kladen na průběh druhé světové války v Tichomoří v letech 1941- 1943 Výkladové prezentace je zaměřena na japonskou teritoriální expanzi od 30. let 20. století, přičemž hlavní důraz je kladen na průběh druhé světové války v Tichomoří v letech 1941-1945. Popisuje vzestup a sílící imperiální ambice Japonska, útok na Pearl Harbor a následné vítězné japonské tažení v JV Asii Válka v Tichomoří Autor: Karel Primas, Mgr. Použití: . ročník Datum vypracování: í ì. . ì í ï Datum pilotáže: í î. . ì í ï Metodika: krokování využít k postupnému zápisu do sešitu Anotace: prezentace se velmi stručně zabývá hlavními událostmi druhé světové války v Tichomoří od vstupu USA do války p Velkým spojencem Němců bylo Japonsko v Tichomoří. Japonské bomardéry napadly americkou vojenskou základnu v Per Habru na Havaji. Japonci se vzdali v srpnu až po svržení 2 atomových bomb, na 2 japonská města Nagasaki a na Hirošimu. Válka skončila v roce 1945. Od začátku do konce války zahynulo 45 000 000 lidí a většina.

Druhá světová válka - válka v Tichomoří 1940-1945

Přes stálý postup Spojenců v Tichomoří se Japonsko zdráhalo přijmout bezpodmínečnou kapitulaci. Americký prezident Truman byl zneklidněn, neboť vysoké americké ztráty při dobývání Okinawy (7 613 padlých a 31 907 raněných) mohly při delších bojích nebezpečně narůst, zejména až se Spojenci vylodí na japonských hlavních ostrovech, kde je očekávaly více než 2. Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt v letech 1939-1945, jehož se zúčastnila většina států světa.Tento konflikt se stal s více než 62 miliony obětí na životech dosud největším a nejvíce zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva. Brzy po okupaci zbytku Československa 15. března 1939 vypukla válka v Evropě

Moderní-Dějiny

 1. Japoncům se podařilo za cenu 29 zničených letadel vyřadit největší americkou námořní základnu v Tichomoří po dobu 6 měsíců. Mezitím co probíhal útok na Pearl Harbor zaútočili Japonci také na Filipínách a v Malajsii, kde zničili 2 britské lodě (HMS Prince of Wales a HMS Repulse). Útok však nepřinesl to hlavní
 2. 8. května 1945 končí válka v Evropě, v platnost vstupuje bezpodmínečná kapitulace německých ozbrojených sil. V Pacifiku se dál bojuje, Američané se rychle blíží k Japonsku. K vylodění ale nedojde, 6. srpna 1945 svrhne americké letectvo atomovou bombu na Hirošimu, o tři dny poději i na Nagasaki
 3. V 30. letech ji ovládalo několik navzájem soupeřících frakcí, z nichž nakonec nejsilnější odpor kladli čínští nacionalisté vedení Čankajškem. Po 3 letech relativního klidu se válka rozhořela nanovo. Nová japonská ofenziva v dubnu 1941 dobyla všechny čínské přístavy a odřízla tak Číňany od moře

Válka v Tichomoří 1941-42. Konec roku 1941 a jaro 1942 znamenalo pro Spojence v Pacifiku takřka nepřetržitou sérii katastrof. Počínaje tragédií v Pearl Harboru, přes potopení Prince of Wales a Repulse, pád Malajska, Singapuru, Guamu, Filipín, Rabaulu, až k výpadu japonského 1. úderného svazu do Indického oceánu a obsazením Holandské východní Indie konče Studijní materiál Válka s mloky - rozbor díla k maturitě (7) už se na Tebe teší v rubrice Maturitní rozbory, Rozbory děl. Nenech ho čekat dlouho :-) VI.etapa: rok 1945; Postupimská konference, konec války v Tichomoří Po skončení války v Evropě se zformovala koalice proti Japonsku, které kapitulovalo po bojích na Okinawě v květnu 1945 a po svržení dvou atomových pum na města Hirošima a Nagasaki 6. a 9. srpna 1945 V červenci 1937 napadlo Japonsko Čínu, čímž započala druhá čínsko-japonská válka. Čínští nacionalisté a komunisté válčící proti sobě uzavřeli mír, aby společně čelili cizím útočníkům. I přesto Japonci brzy dobyli Šanghaj, Nanking a nejprůmyslovější oblasti na severovýchodě země. Mezitím Hitlerův expanzionizmus v Evropě vedl 12. března 1938 k. Bitva u Midway a obrat ve válce v Tichomoří. Japonci plánovali další postup ve směru na Austrálii a rovněž směrem na Spojené státy. Postup na na Austrálii byl zastaven během bojů o Novou Guineu, kdy bylo útok japonských sil odražen v bitvě v Korálovém moři. V červnu 1942 plánovali Japonci útok ve směru na Spojené.

v letech 1921-1922 zasedala konference ve Washingtonu - zabezpečení míru na moři (zvláště v Tichomoří) v lednu 1920 zahájila v Ženevě činnost Společnost národů (SN) - ochrana světovho míru 2. Válka a ekonomický vývoj světa v důsledku válečnho běsnění ztratily evro země převahu ve světov ekonomice 4. 1945 sebevraždu. Dne 6. 5. 1945 podepsalo Německo v Remeši bezpodmínečnou kapitulaci, o dva dny později na nátlak Stalina tento akt zopakovalo ještě v Berlíně. Válka v Evropě skončila (u nás proběhly poslední boje ve dnech 9. - 11. 5. 1945 toho roku u obce Milín na Příbramsku. V Tichomoří ještě válka u konce nebyla Konec války v Evropě Pokračující válka v Tichomoří Průběh kapitulace .května - Severní Německo (Hamburg, Brémy) Montgomery .května - Remeš (Eisenhower, Stalin protestoval) .května - Berlín Jalta úno Válka v Tichomoří - J zaútočilo na evroé a americké državy v JV Asii a Tichomoří - 7. 12. 1941: Útok na americkou válečnou flotilu na základně Pearl Harbour (Havajské ostrovy) - Rychlý postup Jap., ovládli JV Asii a velkou část Tichomoř válka v Tichomoří štítek, 104 knih. Kniha přibližuje průběh velkých invazních operací v Tichomoří za 2. světové války. Třetí část ze série knih, které mapují historii námořních bojů v Pacifiku za druhé světové války. Boj o Papuánský poloostrov; Bitva v B..

- záminka: N v polských uniformách, napadli svůj vysílač (Gliwicz) - Blitzkrieg ( N - 2500 tanků, 2000 letadel) - 3.9. 1939 FR Sitzkrieg Podivná válka, VB Válka v sedě - není ofenzíva, hosp. bojkot x nacist. leták Válka ve Vietnamu byl ozbrojený konflikt, který mezi lety 1945 a 1975 probíhal na území Vietnamu a v příhraničí sousedících zemí (Kambodža a Laos) nejprve jako koloniální válka s Francií, následně pak jako proxy konflikt komunistických zemí podporujících Severní Vietnam v boji proti USA podporujících Jižní Vietnam Válka v Tichomoří byla nedílnou součástí 2. světové války, charakterem bojových operaci se však od války v Evropě značně lišila. Hlavní roli v ní hrál boj o převahu na moři a ve vzduchu, operace pozemních sil měly většinou výsadkový charakter. K vítězství Spojenců nad Japonskem přispělo také partyzánské. Pracovní listy k výukovým prezentacím: - 2. sv. válka - Tichomoří 1940 - 1943, Válka v Tichomoří 1944 - 1945 Od kdy v Japonsku probíhaly reformy Meidži a co bylo jejich podstatou? _____ eho měli Japonci před zapoetím expanze kritický nedostatek? _____ Nad jakou zemí slavili Japonci v r. 1904/1905 senzaþní vítězství

II. světová válka- II. fáze TYP . DOKUMENTU: Prezentace Microsoft PowerPoint ANOTACE: Materiál je určen pro práci na interaktivní tabuli. Prezentace se věnuje přehledu událostí druhé světové války v letech 1941-1943 Druhá světová válka Tato prezentace byla vypracována v rámci projektu Inovace výuky společenských věd. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.004

Téma Druhá světová válka - Midway Očekávaný výstup Orientuje se v zásadních událostech 2SV. Klíčová slova Druhá světová válka, Midway, Japonsko Anotace / druh učebního materiálu Prezentace na podporu výkladu Autor M. Dubsk Světová válka proběhla v letech 1939 - 1945. Válku zosnovaly fašistické země v čele s hitlerovským Německem. Za neustálého zdůrazňování o své mírumilovnosti prohlásil Adolf Hitler 14. října 1933, že konference o odzbrojení, zřízená Společností národů, ztroskotala

2.světová válka: referát - iReferaty.c

 1. Prezentace. Druh interaktivity. válka v Africe - italská vojska proti britským. příchod německých vojsk - Afrikakorps - generál E. Rommel - Britové zatlačeni až k deltě Nilu . 8. května - konec války v Evropě. v Asii a Tichomoří boje pokračují.
 2. 12- protiofenzíva VB - porážka - zatlačeni do Libye; pomoc něm. oddílů Afrika Corps; vycvičené pro boj v poušti; v čele: gen. Erwin Rommel (liška pouště) - důstojník v 1. svět.; velitel osobní stráže Hitlera; vylodění v Normadii; červencový atentát na Hitlera; jed) ztráta Habeše ( 250 000 Italů) Rommel.
 3. 2. světová válka - 1939-40 - počátek války a situace v Evropě - Bitva o Británii - 1941-42 - vstup SSSR a USA do války, válka v Tichomoří - bitva u Stalingradu - postupný obrat - Protektorát Čechy a Morava - situace a život v Protektorátu, plán Heydricha na řešení české otázky, atentát na Heydricha a důsledky, odboj.
 4. ka: fingovaný přepad německé vysílačky v Gliwicích večer 31. 8. 1939 - němečtí vojáci v polských uniformách (organizováno gestapem) 9. 1939 ve 4:45 ráno vtrhla německá vojska do Polska bez vyhlášení válk
 5. Prezentace se hlavně zaměří na konflikty 20. a 21.st. Konflikty 20. století První světová válka Strany: Dohoda x Ústřední mocnosti Trvání: 28. července 1914 - 11. listopadu 1918 Bojiště: Evropa, Afrika a Blízký východ, také v Číně a Pacifiku- Byli tam kolonie Německa Výsledek: Vítězství Dohody Ztráty: 4 386 000.

Tichomoří. Od Guadalcanalu (konec bojů v únoru 1943) Američané podnikali žabí skoky z ostrova na ostrov. Nejtěžší boje se vedly kolem Filipín. V červnu 1944 proběhla velká námořní bitva ve Filipínském moři. Japonci v ní ztratili 3 letadlové lodě, Američané žádnou. říjen 1944 (24.-26.10.) - bitva u Leyte. Téma Druhá světová válka - Itálie 1943 Očekávaný výstup Orientuje se v zásadních událostech 2SV. Klíčová slova Druhá světová válka, Itálie, Mussolini Anotace / druh učebního materiálu Prezentace na podporu výkladu Autor M. Dubsk

Kdyby padla nakonec i Británie, dopadla by válka úplně jinak a chodili bychom dneska do německých škol a mluvili německy. V té době to bylo jasné úplně všem z Evropy, komu se podařilo utéct do Británie a i proto se připojili k odboji i v RAF, nejen aby chránili Británii, to je nesmysl - Město v průběhu bojů zničeno, N armáda byla obklíčena - Boje až do února 1943, pak kapitulace N à významná porážka N . Válka v Tichomoří - J zaútočilo na evroé a americké državy v JV Asii a Tichomoří - 7. 12 Otázka: 2. světová válka Předmět: Dějepis Přidal(a): Dagmar 2. světová válka: 1. 9. 1939 - 2. 9. 1945 dosud největší válečné střetnutí v dějinách lidstva (110 mil. vojáků - polovina zemřela, 54 mil. mělo následky) bojovalo se hlavně v Evropě, Asii, Africe a na všech oceánech konflikt mezi demokratickým a totalitním světem: příčiny války nespokojenost s. Mezinárodní situace v roce 1939 před vypuknutím války v březnu 1939 Itálie okupovala Albánii ztroskotaly veškeré snahy o pakt kolektivní bezpečnosti velmoci měli rozdílné zájmy 16.března 1939 Protektorát Čechy a Morava 23.8.1939-uzavřel SSSR a Německo smlouvu o neútočení na deset let pakt Ribentrop-Molotov smlouva tragická pro svět připojena tajná doložka o.

Po kterých bitvách v Tichomoří nastal zvrat ve válce? Pearl Harbor, Šalamounovy ostrovy. Guadalcanal, Midway. Šalamounovy ostrovy, Guadalcanal. Midway, Pearl Harbor. Kde sjednali zástupci SSSR, USA a Velké Británie otevření 2. fronty v Evropě? V Teheránu. V Londýně. Ve Washingtonu. V Moskv Kapitán van Toch v Tichomoří objevil mlok při hledání perel. Pomáhají mu, jsou učenliví. Tento druh by se dal využít. Mloci se polidšťují - vytvářejí komunit, mají mluvčí, školy a zbraně. Mluvčí mloků prohlásí, že pobřeží VB má být vylidněno. - není dokončeno - představuje nebezpečí fašismu a rasism Při bojích v Tichomoří byly britskými a australskými vojsky obsazeny tamní německé kolonie. II. Válečné události 1915 - 1916 Na všech bojištích probíhá zákopová válka se střídavými úspěchy obou stran. Do války vstupuje v dubnu 1915 Itálie na straně Trojdohody Prezentace Interní zdroj, počet: 21 Úlohy k procvičování Interní zdroj, počet: 2 Moderně nejen v přírodních vědách CZ.1.07/1.1.03/03.000 Dějepis IV. Novověk Okruhy k zápočtu IV. Novověk České národní obrození, 1948 Evropa v 2. pol. 19. stol. První světová válka Svět mezi válkami ČSR mezi válkami Druhá světová válka Svět po válce ČSR po válce ZPĚT Okruhy k zápočtu ZPĚT České nár. obrození, 1848 ZPĚT Evropa v 2. pol. 18. stol

USA, holocaust, poměry v okupovaném Československu a český odboj, partyzánské hnutí v okupované Evropě, válka v severní Africe a v Tichomoří, obrat ve válce - bitva u Stalingradu, otevření druhé fronty, konference Velké trojky, osvobozování Evropy, konec válk VI.etapa: rok 1945; Postupimská konference, konec války v Tichomoří Po skončení války v Evropě se zformovala koalice proti Japonsku, které kapitulovalo po bojích na Okinawě v květnu 1945 a po svržení dvou atomových pum na města Hirošima a Nagasaki 6. a 9. srpna 1945

válka, SSSR - spojenec N, Katyň Letecká bitva o Británii - letadla II. SV., radar, čs.letci W. Churchill Pearl Harbor - USA ve válce s Japonskem, letadlová loď, vývoj války v Tichomoří (1941-42, červen 1942 - 43) 6.6.1944 - operace Overlord - vylodění spojenců v Normandii, gn. Eisenhower, gn Válka 1941 - 43 Severní Afrika Protifašistická koalice 2. Prezentace je výkladem na téma Druhá světová válka 1941 - 43 v severní Africe a vznik Protifašistické koalice. Na začátku hodiny je kvíz na opakování minulých kapitol. 123 stažení Základní 2. stupe

Výukový materiál zpracovaný vrámci projektu „Výuka modern

aktivní účast v hodinách Referát Prezentace Powerpoint (či jiné) Max. 30 vět válka se změnila v zákopovou • březen 1915 b. u Yper - poprvé použity bojové plyny - zemřelo 15 tis. mužů rozdělení sfér vlivu v Tichomoří (USA, VB, Francie, Japonsko). Jedná se o blok hodin, ve kterých si prostřednictvím střídání různých metod a činností žáci zopakují hlavní události druhé světové války ve světě, v Evropě i u nás a doplní si další podrobnosti u některých z nich. Cílem je v žácích ještě více podpořit vědomí, jak tragické situace byly s válkou spojeny a jak zoufalý osud přinesla milionům lidí 1 Druhá světová válka - co válce předcházelo, průběh války v 1. a 2. etapě Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785.Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzděláván DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Vypuknutí druhé světové války. Německo - sovětský pakt. 23. srpna 1939 byla v Moskvě stvrzena . německo-sovětská smlouva o neútočen - Hitler a Stalin se předem dohodli, jak . rozdělí polský stát. Hitler - se zbavil nebezpečí sovětského zásahu do války, kterou chystal a Stalin - cesta - válka vypukla v r. 1870, zvítězilo PRUSKO - r. 1871ve VERSAILLES bylo vyhlášeno sjednocené NĚMECKÉ CÍSAŘSTVÍ v čele pruský král VILÉM I. - hlavní město Německa: BERLÍN - nejmocnější stát na evroém kontinentě (zisk kolonií v AFRICE a TICHOMOŘÍ) ITÁLIE - země rozdělená . SEVER pod nadvládou HABSBURK

→ Prezentace → Pracovní listy: Kdo je kdo mezi dvěma válkami, Obnova ČSR, Versailleský systém, ČSR v době meziválečné, Jaltská konference →Testy: Protektorát Čechy a Morava, Válka v Tichomoří, II. světová válka - okruhy k opakován V průběhu jednání se vynořila řada složitých problémů a vůči poraženým státům byl nastolen až příliš tvrdý kurz. Zřetelně se to projevilo v ustanoveních mírové smlouvy s Německem, která byla podepsána v zrcadlovém sále zámku Versailles 28. června 1919 Projektové dny - prezentace. Angličtina. Angličtina Hello, kids! 09 03 Druhá světová válka. 09 04 Protektorát Čechy a Morava. 09 05 Svět 1945 - 1989. 09 06 Československo 1945 - 1989. 09 07 Nejnovější světové dějiny. 09 08 Nejnovější dějiny České republiky. 10 Mimo téma Průběh 2. světové války - přepadení Polska, západní Evropy, SSSR, válka v Tichomoří, v severní Africe, Itálii, obrat ve válce, otevření druhé fronty, postupné osvobozování okupovaných zemí, vítězství protihitlerovské koalice. Protektorát Čechy a Morava. Vývoj na Slovensku. Domácí a zahraniční odboj

Již v průběhu bojů o Filipíny připravovalo americké velení nové operace proti zemi vycházejícího slunce. Spojený výbor náčelníků štábů koncem roku 1944 nařídil veliteli sil střední části Tichomoří admirálu Chesterovi Williamu Nimitzovi, aby zajistil intenzívnější činnost letectva působícího z pozemních základen proti japonským ostrovům, zorganizoval. Otázka: 2. světová válka Předmět: Dějepis Zaslal(a): Tereza J. Příčiny války: nespokojenost s výsledky 1. světové války: rozmach totalitních režimů díky hospodářské krizi národnostní třenice na území nově vzniklých států (ČSR, Polsko) slepá víra v politiku usmiřování (appeasementu) návrat USA k izolacionismu Průběh války: 1939-1941 Poslední měsíce.

Stalingradská bitva Friedrich Paulus - ppt stáhnout

2. světová válka - Dějepisně.c

35.hodina, 6.2.2014 Válka 1941 - 1943. Prezentace Vládi o bitvě o Stalingrad (SSSR) Válka v Africe, vznik Velké trojky (konference - Teherán, Jalta, Postupim), vylodění spojenců na Sicílii a v Itálii - viz učebnice str. 58-59. 34.hodina, 3.2.2014 Válka v Tichomoří - Japonsko X USA. 33.hodina, 30.1.2014 Napadení SSS Španělsko-americká válka (1895 - 1898) - ovládnutí karibské oblasti, připojení Portorika 1906 odkoupení a dostavění průplavu v Panamě Tichomoří, Samoa, Havaj, 1898 připojen k USA Pearl Harbor. Navštivte také. Slovník Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník Německo-český slovník a česko-německý slovní 2. světová válka. - ukončení války v Tichomoří Prezentace i pracovní listy budou účastníkům zprostředkovány na elektronickém nosiči. Informace ke kurzu. Cílová skupina: učitelům dějepisu a dalších společenskovědních předmětů na ZŠ a SŠ. Jsou přímými dědičkami způsobu válčení, který se vyvinul za 2. světové války. Nejmarkantněji se jejich síla a možnosti projevily v Tichém oceánu - na japonské i americké straně. Dokladem toho je útok na Pearl Harbour v roce 1941 a první odvetné americké bombardování Tokia i bitva u Midwaye v roce 1942 Počáteční rychlé japonské úspěchy v jihových. Asii a v Tichomoří byly zastaveny a válka skončila pro.. Sovětska bouře 2x07 Partizánska válka. videonet 6 roky před 1,450 Zobrazení. Sovětská bouře 18 Válka proti Japonsku ; Spoznajte ľudí v Japonsku. Porozprávajte sa s mužmi a ženami z Vášho okolia

Přečtěte si o tématu Tichomoří. Abychom vám usnadnili vyhledávání zajímavého obsahu, připravili jsme seznam článků souvisejících s tématem Tichomoří, které hledáte. Najdete zde články, fotografie i videa k tématu Tichomoří 1/15 Záminkou k přepadení Polska byla následující akce: tajný dodatek německo-sovětské smlouvy o neútočení z 23.8.1939; údajné přepadení německého vysílače v Gliwic Obsahuje výkladové prezentace, ale i pracovní listy pro samostatnou práci v IT učebně. Je doplněna testy různého typu. Novodobé_dějiny_14_Válka_v_Tichomoří.ppt .ppt 351,00 kB 0× Novodobé_dějiny_15_II_fáze_války.ppt .ppt 4,45 MB 0×. Sada obsahuje prezentace, které jsou zaměřeny na pochopení mezinárodní situace, která vyústila v největší válečné konflikty v historii - 1. světovou válku, 2. světovou válku. Žáci mají následně pochopit vývoj událostí 2. poloviny 20. století, který směřoval ke studené válce Prodejny a výdejní místa více než 2 500× v ČR. Přihlášení Registrovat. Uživatelské jméno / E-mail Heslo

Válka se vedla na třech kontinentech, ale rozhodující byly boje v Evropě a v Tichomoří. (Hlavní účastníci války — viz tabulku č. 5.) 1. období (září 1939 - červen 1941 To nás čeká v polovině června. V 5. kapitole propukne válka v Tichomoří. V neposlední řadě jedna hodně zajímavá novinka: Na podzim se Battlefield V v 5. kapitole podívá až do Tichomoří! Válka v Tichomoří patří do battlefieldovské DNA už od debutu převratného Battlefieldu 1942 •uspořádala poměry v Tichomoří a na dálném východě • 1936 - 39 - občanská válka - Francovi pomohla Itálie (60 000 vojáků) a Německo (16 000 vojáků) -por N ěmce to byla zkouška letectva Ù1937 - bombardování. o nadvládu v Tichomoří. Byla to Itálie, která svými neuváženými kroky přinutila Hitlera angažovat se na Balkánském poloostrově a zpozdit tím akci Barbarossa. Také zatáhla Německo do bojů v severní Africe, kde musel Hitler vázat část svých tolik potřebných pancéřových jednotek

Válka v Tichomoří • V Tichomoří využilo Japonsko oslabení Francie a Velké Británie. Navíc jeho hospodářství bylo uzpůsobeno pouze k brzké a rychlé válce, zároveň USA zablokovaly japonské účty. • 7. prosince 1941 útok Japonců na americkou námořní základnu Pearl Harbor a na britské a francouzské kolonie Cílem motivačně výkladové prezentace je seznámit žáka s fakty, které mu pomohou pochopit příčiny budování koloniálních říší v novověku, popsat vztahy mezi velmocemi, hnutí odporu na okupovaných územích a určit základní ohniska konfliktů před 1. světovou válkou. Datum vytvoření: 24.3. 201

První světová válka - První a druhá - dějepis

Válka v Tichomoří Japonsko od 1. světové války praktikovalo výbojovou politiku na Čínu, SSSR, Mongolsko, reakcí na výboje bylo embargo na Japonské dodávky železného šrotu od USA 7.12.1941 - přepadení americké základny Pearl Harbor v Tichomoří japonským letectvem (bez vyhlášení války) Studijní materiál Válka s Mloky - rozbor díla k maturitě (3) už se na Tebe teší v rubrice Maturitní rozbory, Rozbory děl. Nenech ho čekat dlouho :-) - Německo - jihozápadní Afrika,Togo, Kamerun, ale také malé ostrovy v Tichomoří a pobřeží v Číně, jako kolonie nastoupí dost razantně, měli výhodu byl to razantní stát - Itálie - přístav Masava, část somálského pobřeží, pokus o obsazení Habeše - Holandsko - Indočína - Belgie (Leopold II. Operace Barbarossa Velká vlastenecká válka Válka v Tichomoří. Předzvěst východní fronty. po neúspěchu s Británií orientace na východ (Balkán) a na jih (britská Afrika → Egypt) Balkánem pověřena Itálie → neúspěch → II. světová válka (2. část)

Moderní-Dějiny.cz Válka v Tichomoří 1944-194

 1. Rusko-japonská válka 3. díl: ZÁNIK ESKADRY, PÁD PEVNOSTI - Bombardování Port Arturu z pevniny. - Zkáza eskadry. Kapitulace Port Arturu a její důsledky Válečná situace se nevyvíjí ve prospěch Japonska, prohlásil přesně před 74 lety japonský císař Hirohito a v rozhlasovém projevu prakticky oznámil kapitulaci své.
 2. Kultura 2. pol 20. stol. Věda, umění a společnost 2. pol. 20. stol. Divadlo 2. pol. 20. století. 50. léta . 50. léta 20 .století přivedla na divadelní scénu několik zásadních změn, ke kterým patří zánik satirické tvorby (literární a divadelní žánr využívající výsměchu, komičnosti, karikatur a ironie), jejíchž nástupcem se stala komedie, nebo také vznik nové.
 3. V tomto bodě legislativního procesu je pozdě na úpravy a jednání. Evroý parlament by měl odmítnout reformu celou. S takto kontroverzním zněním a s mnoha poslanci, kteří kandidují za své znovuzvolení v květnu, bude rozumné odmítnout návrh v jeho současné podobě a pokračovat v práci na řešení s čerstvým mandátem
 4. - Prezentace Metodický pokyn prezentace je určena jako výklad do hodiny italský útok na jižní Evropu, válka v sev. Africe Německý útok na Sov. Svaz Vstup USA do války - Pearl Harbor, válka v Tichomoří * Velké aliance Úspěchy zemí Osy Obrat v chodu války - bitva o Midway, u Al Alameinu, u Stalingradu Úspěchy na V.
 5. A tajná válka, tj. tzv. světová vláda a páni světových peněz, za jejichž peníze se točí filmy o všelijakých pandemiích, apokalyptické filmy, za jejich peníze jedou Z blogu Vox Populi: Švédská rodina vítačů si doma SLOVANKA A opět multikulturně obohacované Švédsko a s ním dalš Válka v Tichomoří byla důležitá.

2.SVĚTOVÁ VÁLKA-VÁLKA V TICHOMOŘÍ moderní dějin

V učebnici na str. 66 - 67 si z kapitoly Válka v Tichomoří vypište to podstatné. V prac. sešitě si udělejte na str. 24/6 ( šikovní jistě zvládnou i cv.4) a na str. 29/9, str.30/10,11. Doporučuji podívat se na film Pearl Harbor. Kdo ještě nesplnil referát, pošlete mi je jako prezentace. Vaše paní učitelk V roce 1904 prezident Theodor Roosevelt (1858-1919) prohlásil západní polokouli za sféru vlivu USA. Když v Evropě vypukla 1. světová válka, prezident Woodrow Wilson (1856-1924) vyhlásil neutralitu USA, ale v roce 1917 ho akce německých ponorek proti americkému loďstvu přinutily do války vstoupit. Silný izolacionismus. od 29.2.2016: prezentace žáků o evroých státech: Hodnotící test bude v pondělí 11.4.2016. 1/ Kraje ČR - krajská města, připravit si stručné informace o 1 kraji (ne o Praze), práce s mapou Č občanská válka 1861 -1865 -zaútočil Sever - Portoriko a Filipíny + ostrovy v Tichomoří - vybudování železnice (bohužel rozdělila prérii a ohrožovala bizony - častým sportem byl lov bizonů z oken vlaku) • - lovci brali pouze trofeje, o těla se nezajímal

Uloz.to is the largest czech cloud storage. Upload, share, search and download for free. Credit allows you to download with unlimited speed V roce 1783 Velká Británie existenci Spojených států uznala, a tak skončila Válka za nezávislost. Podepsání deklarace nezávislosti USA 4. července 1776 Koncem 18. století se Spojené státy začaly rozšiřovat a připojily do Unie Vermont, Kentucky, Tennessee, Ohio a v roce 1803 odkoupily od Francie Louisianu

Winston Spencer Churchill zemřel v neděli 24. ledna 1965. Bylo mu devadesát let. V roce 1941 prodělal infarkt, ale lékař mu to zatajil, aby nezpanikařil. O tři roky později dostal takový zápal plic, že se lékař opět obával o jeho život. Churchill tehdy řekl dceři: Když umřu, neznepokojuj se - válka je vyhraná Ještě je potřeba, aby byla osvobozena naše republika a aby byla ukončena válka v Tichomoří. Přikládám vám dvě prezentace, kde najdete nejen návod na studium, ale také odkazy na dobové dokumenty. Podívejte se na ně, stojí to za to!!! Informace si poznamenávejte do sešitů. Ještě se vám budou hodit vydrželi pouze omezenou dobu. V Mauthausenu se například energetická hodnota přídělů jídla pro vězně snížila ze 1750 kalorií denně v roce 1942 na 600-1000 kalorií v roce 1945. Vězni přitom procovali v kamenolomu a museli po schodech nosit kameny o váze až 50 kg - což bylo více než průměrná váha vězně v letech 1940 a Říjen 1929 - krach na burze v New Yorku, počátek hospodářské krize. 1933 - New Deal (F. D. Roosevelt) - masivní státní investice (Route 66, Hoover Dam) Obrázek: Empire State Building . USA jako supervelmoc. 1941 - japonský útok na Pearl Harbour, válka v Tichomoří. Americké jednotky v Evropě a ve světě. Korejská. Válka v Evropě 1944 - 1945: 30.9. Totalitní režimy : Rozbití Československa Válka v Tichomoří: 6.10. Komunismus v Rusku a SSSR : Mnichovská dohoda Zločiny proti lidskosti: 7.10. Ruské revoluce : Důsledky Mnichovské dohody Důsledky 2. světové války: 13.10. Občanská válka v Rusku : Druhá republika Politické zřízení a.

Anotace: Výkladová prezentace popisuje sjednocovací proces Itálie a Německa, seznamuje s významnými politickými představiteli sjednocení zemí. Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5 Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pre slobodné zdieľanie súborov. Nahrávajte, zdieľajte a sťahujte zadarmo. S kreditom aj neobmedzenou rýchlosťou Klíčová slova: osídlování, válka Severu proti Jihu, období rekonstrukce, tzv. pozlacený věk, A. Lincoln, Anotace: Prezentace popíše osídlování území dnešních Spojených států amerických, uvede příčiny, průběh a důsledky občanské války v USA, seznámí s hospodářským rozmachem a velmocenskými zájmy USA

 • Trombocytopenie přírodní léčba.
 • Řecká abeceda psacím.
 • Autoscout de mobile de.
 • Tuleni v chorvatsku.
 • Plaquenil alkohol.
 • Hanak elite.
 • Jak vycvičit draka 3 dvd.
 • Raspberry pi 4 raspbian download.
 • Kpz pro novomanžele.
 • Tabák javaanse.
 • Katy perry never really over.
 • Geogebra 5.
 • Břetislav nový zkušenosti.
 • 3. screening cena.
 • Plastový šindel.
 • Vinotéka praha 1.
 • Rosička orl.
 • Hranaté nebo kulaté nehty.
 • Ikebana na stůl.
 • Gossip girl online with sub.
 • Přání pro odcházejícího kolegu.
 • Skylink frekvence lnb.
 • Zeleninové šťávy detoxikace.
 • Veronika arichteva ruda z ostravy.
 • Zdravé podzimní recepty.
 • Žmolkovač lidl.
 • Gentleman film.
 • Imikimi.
 • Stafylokok v oku priznaky.
 • La spezia parkovani.
 • Posilovna vut.
 • Omalovánky mandaly zvířata.
 • Nápisní deska na hrob.
 • Mamutí můstky ve světě.
 • Ford ranchero 1972.
 • Nejlepší běžecké boty na silnici.
 • Co je ataka.
 • Babylon liberec restaurace.
 • Justiniánská kodifikace.
 • Nej aplikace pro android.
 • Didi jmeno.