Home

Kápový sval

Ztuhlý trapézový sval - Uzdraví

Trapézový sval, nebo také kápový sval, najdete v horní oblasti zad. Spojuje hlavu s krční páteří, lopatkou a hrudní páteří. Na rameni se pak upíná na acromion. Leží na zádech ze všech svalů nejpovrchněji. Má tvar nepravidelného čtyřúhelníku. Jeho jednotlivé části mají pro změnu tvar trojúhelníku Trapézový (kápový sval) leží ze zádových svalů nejpovrchněji. Má tvar nepravidelného čtyřúhelníku, jednotlivé poloviny svalu mají tvar trojúhelníku. Funkce: sval fixuje lopatku, kraniální snopce zdvihají rameno, kaudální táhnou lopatku dolů, celý sval přitahuje lopatku k páteři (ramena dozadu) Deltový sval (lat. musculus deltoideus) je povrchově uložený plochý kosterní sval, který objímá ramenní kloub.Svým tvarem se podobá trojúhelníku, čímž připomíná řecké velké písmeno delta.U člověka má tvar části pláště kužele kápový sval (m. trapezius) kosočtvercový sval (m. rhomboideus) široký zádový sval (m. latissimus dorsi) (svaly jsou seřazeny dle důležitosti) Elevace paže je vlastně pokračováním abdukce nad horizontálu (nad 90 °) jde o kombinovaný pohyb, na kterém se významně podílí lopatka, rotující zevně po stěně hrudní, tak že.

sval trapézový neboli kápový (musculus trapezius) který začíná v oblasti kosti týlní, trnových výběžků až po Th 12 a upíná se na zevní konec klíční kosti, nadpažek a hřeben lopatky. Funkcí je stabilizace lopatky, zvedání paže nad horizontálu, přitahuje lopatky k páteři Natažený sval se léčí klidem, jehož délka závisí na velikosti poškození svalu. To dokáže přesněji určit pouze lékař. Sportovec s nataženým svalem by měl dodržovat klidový režim. Po odeznění příznaků pak zahájit činnost s velmi lehkou intenzitou Musculus serratus posterior inferior (sval pilovitý zadní dolní) směřuje od páteře do strany nahoru k žebrům (laterokraniálně). Jde od trnů dolních hrudních (Th11 a 12) a horních bederních (L1 a 2) obratlů nahoru na poslední 4 žebra (9.-12. žebro). Funkčně pomáhá výdechu - sklání dolní žebra

Bolesti trapézového svalu - příčiny a léčba

Objemný sval povrchové vrstvy zádového svalstva. Sval se dělí na 3 části - horní, střední a dolní. Horní část zdvihá lopatky, resp. celá ramena, střední přitahuje lopatky směrem k sobě a dolní část pak lopatky stahuje dolů. Začátek svalu: Kost týlní, trnové výběžky všech krčních a hrudních obratl m. tibialis anterior přední sval holenní mm. vasci vnitřní a zevní hlavy čtyřhlavého svalu stehenního m. gluteus maximus,medius,minimus velký,střední,malý sval hýžďový mm. abdomini břišní svaly m. trapezius, střední a dolní část sval kápový mm. rhomboidei rombické sval Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Míková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Bolest lopatek, respektive svalstva přímo s lopatkami spojeného nebo probíhajícím v těsné blízkosti lopatek, případně pod nimi, velmi často dosahuje takové intenzity, že vede ke konzumaci analgetik, ve snaze se alespoň na chvíli zbavit urputné a trvalé bolesti. Jenže po uplynutí doby účinnosti podaných analgetik se bolest lopatek opět ve stejné intenzitě a úpornosti.

Díky své hlavní funkci, extenzi kolene, je tento sval důležitý pro udržování vzpřímené postavy (posturální sval). Podstatnou roli hraje při chůzi, vstávání ze sedu atd. m. rectus femoris je nejpovrchněji položený dvoukloubový sval začínající na kyčelní kosti (spina iliaca anterior inferior a nad kloubem kyčelním) Sval trapézový či kápový (podle svého tvaru), leží v horní části zad a spojuje hlavu (úpon na linea nuchae) s krční páteří, lopatkou (spina scapulae) a s hrudní páteří (všechny trny Th páteře) Bolest kloubů, svalů Bolest Dr . Velký prsní sval TRAPÉZOVÝ, KÁPOVÝ SVAL. začání na kosti týlní a trnových výběžcích krčních a všech hrudních obratlů; upíná se na klíční kosti, nadpažku a hřeben lopatky; funkce: zajišťuje polohu lopatky, přitahuje ji k páteři. ŠIROKÝ SVAL ZÁDOV Trapezový (kápový) sval - m.trapezius. Trapezový sval. Často se stává, že lidé trénink tohoto svalu nezařazují k tréninku zad a procvičují jej solo s jinou svalovou skupinou. Ne každý si totiž uvědomuje, že se jedná o velmi rozsáhlý sval, který svojí plochou vytváří velkou část povrchové vrstvy zad a. • sval trapézový (musculus trapezius) — pojmenování podle tvaru, který tvoří pravý a levý sval (trapéz - lichoběžník) začátek svalu: týlní kost, trnové výběžky krčních a hrudních obratlů (po Th 12 včetně) úpon svalu: clavicula, lopatka (akromion, hřeben

Aby naše tělo mohlo vydržet všechny tréninkové jednotky, tak se o něj musíme dobře starat. Jedna z věcí, které můžeme pro svoje tělo udělat, je uvolnění svalových partií a kloubů před tréninkem. Je důležité, aby se tyto uvolňovací cvičení prováděly až po důkladném zahřátí. Uvolňovací cvičení Před každým tréninkem bychom si měli uvolnit svaly a. Vzhledem k tomu, že hladký sval obsahuje pouze rudimentárně vyvinuté sarkoplazmatické retikulum, nepochází většina iontů kalcia z vlastních buněčných zásob. V membráně hladké svaloviny jsou zanořeny napěťově řízené kalciové kanály, které se na adekvátní stimulus otevírají

V ramenní oblasti se kříží s dráhou žlučníku a jde nad horní části lopatky k 7. krčnímu obratli a od něj dopředu přes kápový sval do hrudníku, kde se spojuje s osrdečníkem a pak pokračuje přímo dolů do břicha, kde má vztahy k horní, střední a dolní dutině břišní trapézový, kápový sval. široký sval zádový . velký sval rombický . zdvihač lopatky . Třetí povrchová vrstva je tvořena dvěma tenkými pilovitými svaly. pilovitý sval zadní horní . pilovitý sval zadní dolní . Hluboké svaly zádové. Trapézový sval jako spolupracující celek. Samosebou, vzhledem k větší orientaci svalových vláken nepochybně trapezius ovlivní pohyb různými způsoby v závislosti na poloze lopatky vzhledem k páteři. Tam může být také různé nervové zásobení. Hlavní nervové zásobení vychází z míšního nervu, tedy zde je otázka.

Deltový sval - Wikipedi

Pohybová soustava seminář pro Septimu A 2006 Typy svaloviny kosterní svalovina (příčně pruhované svaly) hladká svalovina srdeční svalovina myoepitel Kosterní (příčně pruhovaná) svalovina tvoří 36% - 40% tělesné hmotnosti vlákna jsou 10 - 100 μm a dlouhá až 20 cm celková účinnost svalových vláken je 20 - 25 %, zbytek uniká ve formě tepla Mikrotubuly a. musculus (m.) quadriceps femoris - (quattuor - čtyři) - čtyřhlavý stehenní sval musculus (m.) sternocleidomastoideus - zdvihač hlavy; sval jdoucí od hrudní kosti a klíční kosti k bradavčitému výběžku spánkové kosti musculus (m.) trapezius - trapezový sval; lichoběžníkový, kápový sval Sval trapézový či kápový (podle svého tvaru), leží v horní části zad a spojuje hlavu (úpon na linea nuchae) s krční páteří, lopatkou (spina scapulae) a s hrudní páteří (všechny trny Th páteře).Na rameni se upíná na acromion Sval pološlašitý (m.semitendinosus) Sval poloblanitý (m.semimembranosus) Přední sval holenní (m.tibialis anterior) Zadní sval holenní (m.tibialis posterior) Trojhlavý sval lýtkový (m.triceps surae) Trapézový/kápový sval (m.trapezius) Zdvihač lopatky (m.levator scapulae) Široký sval zádový (m.latissimus dorsi) Malý sval.

Základy anatomie pohybového ústrojí Fakulta sportovních

 1. Trapézový sval. Trapézový nebo také kápový sval začíná na protuberentiaoccipitalis externa (linea nuchae superior) a processus spinosus cervikálních a thorakálních obratlů. Trapézius se upíná na spina scapulae, acromion a clavicula (extremitas acromialis). Funkce trapézového svalu jsou
 2. TRAPÉZOVÝ SVAL. podle tvaru též kápový. tvar - nepravidelný čtyřúhelník. upíná se na ramena. funkce: stažení ramen dozadu ,zvedání ramen, záklon hlavy a úklon do strany . bodybuilding.nolimit.c
 3. Trapézový sval, nebo také kápový sval, najdete v horní oblasti zad. Spojuje hlavu s krční páteří, lopatkou a hrudní páteří. Na rameni se pak..
 4. Sval kápový. Svěrače močové trubice a řitního otvoru. Použitá literatura a zdroj obrázků.
 5. Obr.7: na zvedání báze krku (čili krční páteře před kohoutkem) se podílejí i některé svaly ramenního pletence: 1 - kápový sval (trape- zius) - plochý a tenký, leží pod kůží v oblasti kohoutku a spojuje lopatku s horním okrajem šíjového vazu a nadtrnovým vazem, pod ním se nachází 2 - kosočtverečný sval, který.
 6. Vedlejší protahované svaly: dlouhý sval hlavy (m. longissimus capi-tis), hlavový sval polotrnový (m. semispinalis capitis), řemenový sval hlavy podklíčkový sval (m. subclavius), kápový sval, spodní část (m. trapezius, pars ascendens). 4 Strečink na anatomických základec
 7. Koně kolem nás - vše o koních a životě s nimi. Svaly přední končetiny; svaly připojující končetinu k trupu - k trupu upevňuje sval kápový a pod ním sval kosočtverečný. K hlavě připojuje sval kývač a k trupu přitahuje končetinu hluboký prsní sval a povrchový prsní sval

To vede k zakulacování v oblasti hrudní páteře a také k bolestem zad Řadíme sem horní část trapézového svalu a zdvihač lopatky Sval trapézový či kápový (podle svého tvaru), leží v horní části zad a spojuje hlavu (úpon na linea nuchae) s krční páteří, lopatkou (spina scapulae) a s hrudní páteří (všechny trny. Relaxuje šikmý sval břicha. Boční postoj snižuje tuk levé a pravé strany těla a posiluje vnitřní stranu stehna a kolenní kloub Postoj na koni relaxuje svaly kolenního kloubu a posiluje čtyřhlavý sval stehenní. Postoj v dřepu relaxuje sval ramenní, kápový, sval dvouhlavý pažní a štíhlý sval stehenní Ke spinohumerálním svalům řadíme trapézový neboli kápový sval, široký sval zádový, zdvihač lopatky a malý a velký sval rombický. Sval trapézový (m. trapezius) je mohutný, široký, relativně plochý sval. Začíná od zevní . plochy kosti týlní a od trnových výběžků až po trn posledního hrudního obratle. Upíná.

Páteř a krční, hrudní a zádové svaly: Koloběžka Vám posílí zejména zdvihač hlavy, pilovitý sval hrudní, deltový sval, velký sval prsní, kápový sval a široký sval zádový. Zpevní se celý svalový korzet podél Vaší páteře. 2 Některé krční svaly ( hlavně kývač a sval kápový ) jsou aktivní při pohybu předních končetin, některé přispívají ke zpevnění páteře. Spojení hlavy s krkem, tedy její zavěšení, je v místě vazu. Krky hřebců jsou podstatně mohutnější než krky klisen - disponují výrazným tukovým hřebenem..

prstu, I-V - 1.-5. prst 5 Schéma koncové části pánevní končetiny 1 - zánártní kosti 2 - nártní kosti (nárt) 3 -1. článek 4. prstu 4 - II. článek 4. prstu 5 - III. článek 4. prstu 6 - hleznová kost 7 - patní kost Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3. Trapezoid, neboli sval trapézový či kápový sval (podle svého tvaru), leží ze zádových svalů nejpovrchněji Strojní závitník pro metrický závit s přímou drážkou a lamačem třísek, DIN 371, vhodný pro konstrukční oceli, nelegované oceli, automatové oceli, alternativně slitiny mědi tvořící krátkou třísku.

Léčbu nataženého svalu lze urychlit - Vitalia

 1. Sval kápový (trapézový) patří do skupiny svalů: a. hrudníku b. zad c. břicha d. dolní končetiny 2. Sliny jsou produkovány v dutině ústní: a. pouze velkými slinnými žlázami b. stále c. jejich aktuální rychlost tvorby se může výrazně měnit d. pouze při vyvolání podmíněného reflexu 3
 2. ulém článku jsem nastínila regeneraci v podobě uvolňování svalů, které se provádí před výkonem. V dnešním navazujícím článku se budu zaobírat regenerací po tréninku, a to specificky takovou regenerací, která se po výkonu provádí okamžitě - protahování. Protahovací cvičení Cílem protahovacího cvičení neboli strečinku je obnovit fyziologickou délku.
 3. Sägemuskel, der (-s, -n): pilovitý sval vorderer S.: přední p. s. Sattelgelenk, das (-[e]s, -e): sedlový kloub Sauerstoff, der (-[e]s, 0): kyslík Sauerstoff.
 4. Trapezoi neboli sval trapézový či kápový sval (podle svého tvaru), leží ze zádových svalů nejpovrchněji. Má tvar nepravidelného čtyřúhelníku, jednotlivé . Hledáte trapézový plech SAT18? Nyní na trapézový plech SATakce! Technické parametry: PDF icon tr_50_250. Použití: nosný do střechy

Anatomie: Svaly zádové - Ronnie

[1] Kol., Vnitřní lékařství, díl IIIb - Hematologie (T. Kozák, pořadatel), Galén, Praha 2001; soubor dosud nepublikovaných textů z oblasti mikrobiologie a nefrologie, připravovaných nakladatelstvím Galén pro Lékařské repetitorium. [2] Pojem onomaziologické kategorie srov. např. Mluvnice češtiny 1, Academia, Praha 1986, s. 212-215 (dále MČ 1) oblasti jsou kápový sval (m. trapezius), dlouhý sval hlavy (m. longissimus capitis), hlavový sval polotrnový (m. semispinalis capitis) a řemenový sval hlavy (m. splenius . capitis) - viz obr. 1b. STREČINK . KRKU. 6 . STREČINK NA ANATOMICKÝCH ZÁKLADECH. Obrázek 1 Svaly přední (a) a zadní (b) strany krku TYPY STREČINKU ⚫ Pasivní strečink - využívá vnější síly (tréninkový partner/ přístroj), díky níž se uvolněný kloub procvičí v plném rozsahu pohybu. ⚫ Aktivní strečink - zaujmutí pozice a setrvání v ní pouze s využitím síly antagonisty (protilehlého svalu). ⚫ Statický strečink - protahování svalu do krajní polohy a výdrž sval chodidlový-musculus planteris: sval jehlanovitý-musculus pyramidalis: sval lýtkový-musculus gastrocnemius: sval nosní-musculus nasalis: sval přímý břišní-musculus rectus abdominis: sval spánkový-musculus temporalis: sval štíhly-musculus gracilis: sval trapezový, lichoběžníkový, kápový-musculus trapezius: sval. 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý břišní sval 8 - vnitřní šikmý břišní sval 9 - pažní sval 10 - krejčovský sval 11 - dvojhlavý stehenní sval. Kliknutím na obrázek se vám nákres zobrazí v plné velikosti

Co na natažený sval - prevence a první pomoc BENU

 1. Lidská lebka (cranium) se u dítěte skládá z 22 kostí. Novorozenec má prostor mezi jednotlivými kostmi vyplněny vazivovými blankami (tzv. lupínky, fontanely), ty postupně zarůstají a celá lebka srůstá.Kosti lebky jsou ploché, sestávají se ze dvou tenkýc
 2. Silný pilovitý sval vypadá jako vějíř, od vnitřní plochy lopatky nasedá jeho krční část ze stran na jednotlivé krční obratle. 4 - povrchový prsní, 4a - sestupný, 4b - příčný, 5 - kápový, 6 - kosočtverečný, 7 - nejširší hřbetní
 3. Některé krční svaly (hlavně kýva? a sval kápový) jsou aktivní při pohybu předních končetin, některé přispívají ke zpevnění páteře. Spojení hlavy s krkem, tedy její zavěšení, je v místě vazu. Krky hřebců jsou podstatně mohutnější než krky klisen - disponují výrazným tukovým hřebenem..
 4. Tímto cvičením posilujete trapézový sval. Je velice jednoduché. Uchopte činky do obou rukou a držte je podél těla. S činkami krčte rameny, hlavu držte rovně. Mrtvý tah s jednoručkami. Toto cvičení je skvělá náhrada klasického mrtvého tahu s velkou činkou. Uchopte činky do obou rukou a držte je podél těla
 5. Trapezoi neboli sval trapézový či kápový sval (podle svého tvaru), leží ze zádových svalů nejpovrchněji. Má tvar nepravidelného čtyřúhelníku, jednotlivé . Komentáře ke slovu trapéz. Střešní krytina SATJAM Trapez. Ramení svaly neboli musculus deltoideus jsou velmi často kritériem pro celkové hodnocení postavy

1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý břišní sval 8 - vnitřní šikmý břišní sval 9 - pažní sval 10 - krejčovský sval 11 - dvojhlavý stehenní sval Pohyb, svalová soustava Životní projevy všech zvířat jsou úzce. Trapezoid Trapezoid, neboli sval trapézový či kápový sval (podle svého tvaru), leží ze zádových svalů nejpovrchněji. Nový!!: Rameno (anatomie) a Sval trapézový · Vidět víc » Svalová soustava psa. Svalová soustava psa představuje soubor kosterních svalů, které jsou zodpovědné za aktivní pohyb těla psa. Nový!! kápový sval (m. trapezius) kosočtvercový sval (m. rhomboideus) široký zádový sval (m. latissimus dorsi) (svaly jsou seřazeny dle důležitosti) memohrix svaly Flashcards Quizlet. Svaly, provádějící rotaci paže a stabilizaci ramenního kloubu, čímž brání luxaci. Jde o: m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor a m. Anatomie předloktí. Anatomie: Dorzální strana předloktí - medicina. Svaly předloktí jsme již dříve rozdělili do následujících skupin: přední, laterální a dorzální 1 - kápový sval 2 - vzpřimovaþ hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý břišní sval 8 - vnitřní šikmý břišní sval 9 - pažní sval 10 - krejovský sval 11 - dvojhlavý stehenní sval Obr. Kosterní soustava psa domácíh

Svaly hlavy - musculi capitis - Nabl

 1. Protahujeme horní kápový sval, případně svaly kloněné. Izometrický stah vyvoláme zatlačením hlavy do dlaně přitahující ruky. Cvik č. 5 Začátek stejný jako u předchozího cviku, ale hlavu přitahujeme do šikmého předklonu, směřujíce bradou asi na vnitřní třetinu klíční kosti. Protahujeme zvedač lopatky a.
 2. 00:06:30 Někdy mívá přívlastek kápový. 00:06:34 Tvoří nepravidelný čtyřúhelník a hlavní funkce spočívá 00:06:38 ve zvedání nebo naopak stahování ramen dolů. 00:06:42 Uveďte dvouslovný název této zádové tkáně. 00:06:46-Trapézový sval.-Ano. 00:06:50 Kamil.-4. 00:06:51-Součástí Nízkého Jeseníku je.
 3. - k trupu upevňuje sval kápový a pod ním sval kosočtverečný. K hlavě připojuje sval kývač a k trupu přitahuje končetinu hluboký prsní sval a povrchový prsní sval. je neprůhledná, červená tekutina - jsou získané, vznikají při dlouhodobém působení nebo opakování určitých podmínek. Jsou nestálé, dočasné a při.
 4. Sekretariát 379 414 211. Ředitelka školy 379 725 464. Školní jídelna 379 414 22
 5. introny a) nalézáme uvnitř strukturních genů v eukaryontních buňkách b) jsou hojně roztrošené v genomech prokaryontních buněk c) resp.jejich přepisy jsou přítomny v sekundární RNA po sestřihu eukaryontní pre-mRNA, kdy exony sjou již vystříhány a introny opět sceleny a připraveny k translac

Svalová soustava - Working-dog

Obrys šíje tvoří široký sval zádový sval kápový zdvihače hlavy m. biceps. Termín parenchym lze použít pro označení druhu cukru specifického hormonu rostlinného pletiva specifické jaterní tkáně Notable types /medicine/muscle Other types /medicine/anatomical_structure /base/tagit/organic_thing /base/tagasauris/organic_object /common/topic /base/type_ontology. Nejvíce vyvinutým svalem je prsní sval, který může tvořit až 20% váhy těla ptáků. Jeho funkcí je táhnout křídlo dolů. Opět nahoru ho vytahuje sval podklíčkový. papoušek kápový. papoušek malachitový.

Některé krční svaly (hlavně kývač a sval kápový) jsou aktivní při pohybu předních končetin, některé přispívají ke zpevnění páteře. Spojení hlavy s krkem, tedy její zavěšení, je v místě vazu. Krky hřebců jsou podstatně mohutnější než krky klisen - disponují výrazným tukovým hřebenem.. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon analýza www.Mojecviceni.cz, jeho témata (Kápový sval, malý prsní sval, Musculus pectoralis minor) a hlavní konkurenti (kulturistika.ronnie.cz, nabla.cz, fotbal. SVALOVÝ SYSTÉM I. část. SVALY A JEJICH VÝZNAM. Svalová soustava člověka zahrnuje velké množství svalů Dohromady je jich asi 600 Svaly jsou tvořeny svalovou tkání Celková hmotnost svaloviny je u muže 36%, u ženy 32% Svaly dělíme do svou základních skupin: Slideshow 3165496.. 321186 Sval Svazek: 7 Strana: 0811 Sval, obyč. pl. svaly = tvrdá, hl. bu- ková polena trochu nahnilá, nebo jinak po- škozená a proto z polenového dříví oddě- lená. Koupil pěkné svaly; Sáh svalů stojí 8 zl

Stavba těla psa :: RockýsekZáklady anatomie - nervový systém a čivy | FakultaSvalstvo koně | Luccin-web-koninec

Lidské svaly - Zdraví

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Hranici zadního trojúhelníku (trigonum posterior) tvoří klíční kost (clavicula), kývač hlavy (m. sternocleidomastoideus) a kápový sval (m. trapezius). Největšími svaly této oblasti jsou kápový sval (m. trapezius), dlouhý sval hlavy (m. longissimus capitis), hlavový sval polotrnový (m. semispinalis capitis) a řemenový sval. Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury. Srovnání výskytu svalových dysbalancí u sportující. a nesportující mládež V době sedavých zaměstnání a cest do práce a z práce autem či MHD má nemálo lidí problémy s udržením váhy a hlavně z ochablostí svalů a z toho pramenících tzv. civilizačních nemocí (bolesti zad, kříže apod.). Málokdo už ví, že právě pravidelná jízda na koloběžce tyto problémy umí vyřešit Start studying Biologie - 1LF. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Popis a funkce zádových svalů FitYOU

 1. Trapézový sval, nebo také kápový sval, najdete v horní oblasti zad. Spojuje hlavu s krční páteří, lopatkou a hrudní páteří. Na rameni se pak upíná na acromion. Leží na zádech ze všech svalů nejpovrchněji. Má tvar nepravidelného čtyřúhelníku. Jeho..
 2. analýza www.Danasalon.cz, jeho témata (kyslíková mezoterapie, vacushape praha 4, Kápový sval) a hlavní konkurenti (studiomone.cz, cs.jettcosmetics.cz, haniel.cz
 3. 1 Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_12 Zdravověda somatologie svalová soustava Pracovní list v programu PowerPoint Žáci s mentálním postižením, let Pracovní list slouží k procvičení učiva svalová soustava
 4. Test - SVALY - RV
 5. Bolest lopatek - petrblatny
 6. Anatomie: Svaly stehna - Ronnie
 7. Bolest trapézového svalu, bolesti trapézového sval
 • Srt timer.
 • Elastografie prsu.
 • Spálová angína anglicky.
 • Jak narovnat kabelku.
 • Pyrus domestica.
 • Msa safety.
 • Harry potter 9.
 • Přírodověda 4. třída pracovní listy.
 • Slova souřadná.
 • Máša a medved panda.
 • Geogebra 5.
 • Ukulele ostrava.
 • Škoda yeti tipcars.
 • Thor steinar läden.
 • Zesilovac domaci kino.
 • Zdravotní ponožky neuropatie.
 • Los angeles.
 • Typy muzu podle mesice narozeni.
 • Uprednostnuje svoje deti.
 • Last minute autobusem.
 • Vlc bit.
 • Gta 5 kufrik v mori.
 • Kfc recept cornflakes.
 • Nevidím smysl života.
 • Sos frantiskovy lazne.
 • Beta bojovnice plave u hladiny.
 • Heureka problematicka plet.
 • Cvičení na páteř a klouby.
 • Flight 93.
 • Diamond league london.
 • Hymenotomie diskuze.
 • Isko.
 • Noc pro miláčka sychrov.
 • Čtyřkolky 125ccm bazar.
 • Vzdálenost new york los angeles.
 • Nomina rýžová kaše.
 • Máša a medved panda.
 • Edwarda i.
 • Nebezpečný odpad praha 10.
 • Richard chamberlain fdb.
 • Iron maiden legacy of the beast.