Home

Historické letecké snímky

Moderní-Dějiny.cz Letecké mapy celé ČR z padesátých le

Unikátní letecké fotomapy z let 1947-1958 vám to umožní. Přestože projekt Národní inventarizace kontaminovaných míst má jiné cíle, můžeme jeho stránky využít i v hodinách dějepisu, zeměpisu či v různých žákovských prejektech. Historické letecké mapy navštivte ZDE. Už jsme si zvykli na Google Earth a online mapy, které poskytují detailní letecký pohled na celou Zemi. Ještě před deseti lety jsme o něčem takovém mohli jen snít, a co teprve před 60 roky. Už tehdy však vznikaly kvalitní ortofotomapy a dnes, v době digitální a internetové, si je.

Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil ve své webové aplikaci Letecké měřické snímky archivní fotografie ze 40. a 60. let 20. století, které byly ve své době pořízeny pro vojenské účely. V této aplikaci již byly k dispozici fotografie ze 30. let a z doby po roce 2000 Na stránkách kontaminace.cenia.cz můžete najít velice detailní mapu České republiky z leteckého pohledu. Snímkování probíhalo mezi lety 1947 až 1959. Pro lepší orientaci lze zapnout topografickou mapu i popisky a pro porovnání s dneškem lze přepnout na snímky ze současnosti Od roku 2012 se letecké měřické snímkování území ČR a tvorba Ortofota ČR provádí ve dvouleté periodě, kdy každý rok bude snímkována cca 1/2 území ČR. Současný stav aktualizace Ortofota ČR naleznete v pravém menu na této stránce Státní fond životního prostředí ČR zveřejnil na internetu dosud nevídanou věc: Leteckou mapu území, které dnes tvoří Českou republiku - ovšem z roku 1953, kdy bylo ještě součástí Československa.Kdokoli si tak může porovnat tehdejší a současnou podobu naší země z letecké perspektivy. Letecký snímek ukazuje naše území v roce 1953 V poslední kategorii map naleznete historické mapy a letecké snímky, které máme k dispozici na území města Plzeň. Všechny jsou přístupné v hromadném projektu Staré mapy. Dále v této kategorii prezentujeme mapový projekt Hřbitovy

Areál AC Wilsonka | wilsonkaFLyFOTO letecká fotografie a video: Jimramov

Aplikace byla doplněna o další dávku originálních map stabilního katastru Čech (opět přibližně 7 500 skenů) a o další dvě překryvné vrstvy spojených a georeferencovaných archiválií - o ostrůvkovité oblasti originálních map stabilního katastru velkých měst v Čechách a o téměř celoplošnou (ale patrnou až při větším přiblížení navigační mapy. Historické mapy . Spustit mapu . Interaktivní aplikace pro prohlížení historických leteckých snímků a historických map z Archivu města Ostravy. Aplikace využívá výsledků diplomové práce Ing. Davida Kocicha, kterou obhájil na katedře geoinformatiky VŠB-TU v Ostravě Starší aktualita . Družicová data o životním prostředí. Novější aktualita. Prostorová data v CENIA. Aktuality. Představení SOER 2020 v ČR již ve středu 30. 11 V rámci projektu NIKM pro monitorování kontaminace životního prostředí se na internetu objevila téměř 60 let stará ortofomapa celého území Česka. Letecké snímky byly pořízeny v 50. letech, jsou černobílé, ne úplně dokonale restaurované, ale zato s velmi dobrým přiblížením. Můžete se tak podívat, co stálo na místě vašeho domu předtím, než jste se vůbec [ Potřebujete letecké snímky vaší obce, areálu nebo krajiny? Společnost Hrdlička spol. s r.o. realizuje letecké snímkování na území ČR. Z leteckých snímků vytváříme jeden z nejpoužívanějších mapových podkladů - ortofotomapu. Na rozdíl od nezpracovaného leteckého snímku je ortofotomapa umístěna v souřadnicovém systému a lze ji tak vhodně kombinovat s.

Letecké snímky považujeme za běžnou součást online map již zhruba 15 let. Tzv. ortofotomapy ale vznikaly již za první republiky a díky internetu si je dnes můžeme pohodlně prohlédnout i bez návštěvy knihoven nebo archivů. Již v roce 2010 jsme upozorňovali na užitečný web kontaminace.cenia.cz, který nabízel letecké snímky z přelomu 40. a 50. let [ Letecké snímky Tyto stránky si kladou za cíl zobrazovat letecké snímky a videa pořízené na území České republiky. Fotografie jsou rozděleny na jednotlivá témata, každé téma má vlastní stránku, kde najdete fotky i filmy, vztahujícíse k určitému místu nebo tématu Specialista na letecké snímkování a mapové služby totiž zahájí již třetí detailní mapování republiky. Od pozdního jara do časného podzimu tak vzniknou snímky pro ortofotomapy Plzeňského, Ústeckého, Libereckého, Středočeského kraje a podklady pro ortofotomapu Prahy Takže historické letecké snímky se rázem objeví ve vaší obecní mapové aplikaci a jejich načítání je stejně rychlé jako aktuální mapy. Profesionálně zpracovaná historická mapa pak je jen jednou z mnoha vrstev vedle aktuální ortofotomapy, základní mapy, aktuálního územního plánu, katastru či technických sítí. Nejpoužívanější mapový portál www.mapy.cz umožňuje podrobné hledání na mapách ČR i Evropy. Nabízí detailní mapy všech českých měst a obcí, plánovač tras, hledání míst a firem

Historická ortofotomapa Slovenska Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine, TU Zvole Historické ortofoto snímky Brna a jejich srovnání. Ortofoto snímky jsou jedním z výstupů leteckého snímkování. Jsou důležitým doplňkovým zdrojem informací o skutečném stavu území, a to zejména při jejím spojení s dalšími mapovými podklady. Ortofota jsou využívána zejména jako zdroj informací o současném stavu. Historické letecké snímky Blanska (vyžaduje Adobe Flash) Do rukou se pracovníkům dostaly jen fotografie, které prošly přes velice kvalitní skener. S různými měřítky, v různé době a nebyly osazeny do souřadnic. Úpravy jako změna měřítka, srovnání podkladů a jejich zasazení do souřadnic se dělaly až na městském.

Historické letecké snímky Olomouce z roku 1927. V roce 1927 provedli vojenští letečtí fotografové a piloti z 2. Leteckého pluku v Olomouci na žádost městské rady plošné letecké snímkování města. Ze snímkování byla vytvořena unikátní fotografická mapa města, která sloužila při vypracovávání Zastavovacího a. Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) generála Josefa Churavého. VGHMÚř je vojenské zařízení se speciální vojensko-odbornou působností a zodpovědností Historické letecké snímky. Mapový projekt Historické letecké snímky vznikl ve spolupráci Geografického informačního systému (GIS) magistrátu města Hradec Králové s firmami Geos Laser Star a T-Mapy.. Historické letecké snímky z celé České republiky jsou již od roku 1935 uloženy v armádním archivu Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (VGHúř) v. Letecké snímky Mapová aplikace V aplikaci je možné si zobrazit časovou řadu leteckých snímků (tzv. ortofotomap) Historické mapy Mapová aplikace V aplikaci je možné zobrazit tzv. povinné císařské otisky map stabilního katastru. Válečné hroby Mapová aplikac

Podrobné historické i současné letecké snímky. Letecké mapy se vytváření zpracování jednotlivých letecky pořízených snímků - tzv. leteckých měřických snímků. Na serveru Českého úřadu zeměměřického a katastrálního je možné na tyto jednotlivé snímky nahlížet a objednávat si jejich kopie Historické letecké snímky. Tento projekt ukazuje území města Nymburk na 9 sadách leteckých snímků od roku 1938 až po nejnovější snímky z roku 2014. Doplňuje je aktuální katastrální mapa. Územní plán.. Historické letecké snímky v geografickém výzkumu - problémy pi jejich zpracování a možná ešení Renata Pavelková Chmelová1, Patrik Netopil2 chmelova@prfnw.upol.cz, patrik.netopil@upol.cz 1Katedra geografie, Pírodovdecká fakulta UP, t. Svobody 26, 771 46 Olomou Mapová aplikace Staré mapy, která přehledně zobrazuje historické plány a letecké snímky města Plzně, je oblíbený a hojně navštěvovaný mapový projekt pro veřejnost. Staré mapy nabízí na jednom místě prohlížení zajímavých mapových děl v mapovém prostředí, tj. mapy jsou prostorově lokalizované

Web Mapy.cz od společnosti Seznam.cz nabízí kromě základní silniční mapy také letecké snímky, turistickou mapu, historické mapy a fotografie. Služba není omezená jen na Českou republiku, díky spolupráci s OpenStreetMap nabízí mapy celého světa. K dispozici jsou i aplikace pro mobilní platformy Historické LMS VGHMÚř Dobruška poskytuje za úplatu kopie digitálních leteckých měřických snímků z let 1937 až 2002. Pro objednání digitálních leteckých měřických snímků či jejich publikování využijte níže uvedené formuláře a řiďte se pokyny k vyplnění Tvorba ortofotomap z archivních leteckých snímků, od roku 1938 po současnost . Zadáte pouze území, případně požadované roky snímkování, dodáme přesné ortofotomapy podle Vašich potřeb. Váš GIS bude doplněn o jedinečnou historickou dokumentaci území. Na přání dodáme i zarámované tištěné ortofotomapy a letecké snímky Evropa — podrobné satelitní snímky. Vítejte na stránce věnované satelitním snímkům kontinentu Evropa. Podrobné satelitní mapy od Googlu, jsou zde rozšířeny o unikátní soubor regionálně zařazených osídlených míst. Ten Vám usnadní orientaci v satelitní mapě — vyberte si stát v níže uvedeném seznamu a.

Prohlédněte fotomapu Česka se snímky starými 60 let - Živě

 1. Pardubice: Historické datum: 1897: Pohled na Pardubice se železničním mostem, nová radnice, dostihy, pomník Veverků, Královská tříd
 2. Důležité odkazy. O aplikaci. Uložit kompozic
 3. Unikátní aplikace dává uživateli možnost podívat se pod povrch Hlavního města Prahy. V aplikaci jsou zpřístupněny naskenované výkresy podrobného inženýrskogeologického mapování, které na území Prahy probíhala od roku 1969 do konce 20. století (některé mapové listy byly aktualizovány po roce 2007)
 4. Plzeňský kraj má ojedinělou internetovou mapu, kterou tvoří aktuální letecké snímky, ala také dobové záběry z ptačí perspektivy staré zhruba 50 let. Mapa tak jednoduchým překliknutím umožňuje pozoruhodné srovnání, jak se města a krajina za uplynulé půlstoletí změnily
 5. Letecké snímky. Mapová aplikace. V aplikaci je možné si zobrazit časovou řadu leteckých snímků (tzv. ortofotomap) a vzájemně je kombinovat i s dalšími mapovými podklady (základní a historická mapa). Pomocí funkce pro zprůhledňování (posuvník u zobrazení vrstev) je možné porovnávat rozdíly ve vývoji krajiny. K.
 6. Historické mapy a letecké snímky Jablonečku: I. II. a III. vojenské mapování ; černobílé letecké snímky z roku 1953; letecké snímky z let 2003, 2006, 2010, 201
 7. Letecké snímky ukazují Prahu v roce 1953 a dnes. 26. dubna 2014 10:52, aktualizováno 10:52 Jak se změnilo hlavní město za posledních 60 let? To ukazuje nová mapová aplikace z dílny Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Lidé tak na internetu mohou snadno zjistit, jak v roce 1953 například vypadalo místo, kde.

Byly zveřejněny archivní letecké snímky ze 40

Jak vypadala ČR v letech 1947-1959 z leteckého pohledu

Historické územní plány; Historické letecké snímky 1953; Škola; Knihovna; Farnost; Zdravotnictví a sociální služby; Spolky, sport. Srubek - národopisný folklórní soubor; SDH Štěpánkovice; SDH Svoboda; Svaz tělesně postižených; Tělovýchová jednota Sokol Štěpánkovice z.s. Volejbalový oddíl - muži; Lehkoatletický. Letecké snímky jsou pro každou vesnici i město velká věc. Všední každodennost najednou vidíme z jiného úhlu. A ten celkový přehled Snímky z 24. 8. 2011 nám poslal Milan Náhlík, za což mu za všechny čtenáře děkuji K takovému úkolu mohou dobře pomoci historické letecké snímky. Tato práce vychází z porovnání leteckých snímků sledovaného území z let 1953 a 2016. Z těchto snímků byly vyhodnoceny zemědělské plochy, travní porosty, lesy, zástavba, vodní plochy, silnice, železnice a vodní toky

ČÚZK: Geoportá

 1. Mapa zobrazuje historická ortofota Brna a jeho přilehlého okolí od roku 1953 do současnosti. Umožňuje tak vytvoření představy o tom, jak se město postupně rozrůstalo a měnilo v čase
 2. Mapový portál Statutárního města Ostravy. Cenová mapa stavebních pozemk
 3. Adresy rozdělené dle příslušnosti do školských obvodů. V mapě jsou přehledně vyznačeny i odpovídající základní školy. Po kliknutí na ikonu ZŠ se zobrazí její webové stránky
 4. Tvoříme pro Vás 3D modely budov pro prezentaci, dokumentace objektů před a po rekonstrukci, termovizní snímkování pro úsporu energie, CAD výkresy, šikmé letecké snímky. Velikost pixelu a přesnost modelu v řádu centimetrů.
 5. Historické letecké snímky rok 1946. Historické letecké snímky Suchých Lazců, Komárova a Nových Sedlic z roku 1946. Tyto snímky ještě nebyli nikde jinde publikovány! Mohlo by Vás také zajímat:- Historické letecké snímky zobrazit všechny fotografi
 6. Pro hodnocení byly použity staré mapy, historické letecké snímky a v neposlední řadě ortofotopama z roku 2007. Rastrová data byla ručně vektorizována a následně analyzována. V práci byly především použity prostorové analýzy a statistická hodnocení

Letecká mapa Čech a Moravy z roku 1953! Jaká je změna

 1. Historické letecké snímky (1953) Historie prodeje obecního majetku. Historické mapy. Historické letecké snímky. Hranice aglomerací. Hranice částí obce. Hranice honiteb. Hranice CHKO. Hranice městské památkové rezervace a památkových objektů. Hranice správních oblastí. Hranice zastavěného území (intravilánu
 2. Letecké snímky Současné mapy Historické mapy Letecké snímky z roku 1952: Online mapy - Vojenské a Mullerovo mapování (1720 - 1880) Katastrální mapy On-line katastr nemovitost í Nahlížení do katastru nemovitostí. Seznam rozlohy a vlastníků parcel..
 3. Firma AMIDO - letecké snímky, s.r.o., společnost s ručením omezeným. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 13621, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 200 000 Kč

Historické fotografie; Kreslené pohlednice památek; Letecké snímky; Nečtiny; Společenský život v obci; Panoramatické foto 360° Virtuální prohlídka VR; Letecké snímky; Služby; Podnikatelská oblast; Místní noviny; Sdružení a spolky; Manětínsko-nečtinský mikroregion; Program obnovy venkova; Důležité kontakty. Historické a letecké snímky města. Letecké snímky ze dne 8.5.2006 19.09.2012 17:30 ——— Historické snímky náměstí 19.09.2012 08:16 ——— Zdroj fotografií . Snímky jsou získány skenováním z negativů Mgr. Vladimíra Bleši, dnes již zesnulého dlouholetého učitele základní školy. Část z jeho negativů byla. Provádíme geodetické práce Zpracováváme pasporty komunikací, osvětlení, hřbitovů,... Zajistíme Vám profesionální letecké snímky obce, 3D modely objektů, historické mapy,..

Letecké snímky; Historické snímky; Kalendář akcí Historické snímky. 27. 2. 2019 Luboš Kopečn. Nacházíte se: Úvod. Letecké snímky. Letecké snímky. int(31789) letecké snímky a natáčení videa z dronů. Letecké snímky. Nabízím zachycení snímků z bezpilotního letadla v rozsahu několika metrů nad zemí až do výšky 300 m, které lze využít pro. Historické letecké snímky 1938 Průhlednost Historické letecké snímky 1974 Průhlednost Ortofotomapa 2007 Průhlednost Ortofotomapa 2010 Průhlednost Ortofotomapa Průhlednost. Barevný filtr Základní mapa ČR Průhlednost. Barevný filtr Historické mapy Geologická mapa ČR.

Oficiální stránky Obce Křelovice. Počasí dnes: 25. 11. 2020. Bude převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, na horách a ojediněle i v nižších polohách až skoro jasno 6. prosince 2020, kultura, přečteno: 71×. Oficiální městský kalendář měl v minulých letech různou podobu - objevily se v něm historické fotografie, noční i letecké snímky, kresby, vítězné snímky z fotografických soutěží, srovnávací fotografie historické i současné Obec Staré Ždánice. Adresa 533 44 Staré Ždánice . Telefon 466 510 570 466 981 239. Podatelna podatelna@starezdanice.cz starosta@starezdanice.c Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška a jsou k dispozici v tématech Všeobecná datová sada a Historické mapy (vpravo ve vrstvách rozbalte Ortofto mapy a zaškrtněte Ortofotompa 1952-1954; případně odšrtněte jiné předem vybrané vrstvy a poté nahoře zvolte tlačítko překreslení - ikona dvou šipek) Letecké snímky; Firmy, služby, spolky; Mikroregion Moštěnka; Dotace ; Kontakt; Drobečková navigace. Úvod > Život v obci > Fotogalerie > Historické snímky. Historické snímky. První písemná zmínka o obci je z roku 1282. Starý pohled 01 Starý pohled 02 Starý pohled 03 Historický pohled Zpět na přehled

Máte-li zájem o zasílání bulletinu, vyplňte Vaši e-mailovou adresu a v dalším kroku si nastavte o co máte zájem. Později se můžete kdykoliv odhlásit Historické snímky ze života DD. Zde na tomto místě budou zveřejněny fotografie ze života DD v letech 1961 - 196 III. vojenského mapování, letecké snímky z roku 1936, Mapa Československé republiky z roku 1937, Státní mapa odvozená v měřítku 1 : 5 000 a dále ortofota pořízená v roce 1953 a později. Teoretická část práce, obsahuje seznámení se zájmovým územím, s historicko Historické snímky 27. 2. 2019 Luboš Kopečn Alba - letecké snímky Letecké snímky 26. 2. 2019 Tomáš Mrštn ý. Vrstva bude nadále k dispozici na Národním geoportálu. A protože v původním projektu nešlo tolik o historické mapy jako o seznam kontaminovaných míst (proto ta doména), jejich aktualizovanou mapu najdete na webu sekm.cz. To Mapy.cz umožňují také přepnout se na starší letecké snímky, nejdále do historie ale do roku 2003

Husitské město Tábor slaví výročí 600 let. Vědci pomocí moderních technologií jako skenery, dron a letecké snímky vytvořili jeho přesný 3D model včetně hradeb Oficiální stránky městyse Stráž. Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 15. prosince.. Termín prodeje stromků bude prostřednictvím obecního rozhlasu včas oznámen Úřední hodiny Pondělí: 8.00 - 12.00 hod, 15.00 - 18.00 hod Středa: 8.00 - 11.00 hod, 12.00 - 14.00 hod Se starostou doporučujeme vždy dojednat schůzku předem - letecké snímky - současná obec - historické snímky Územní plán obce; Samospráva Usnesení Vyhlášky Rozpočet; Obecní úřad Úřední deska Elektronická podatelna Povinné informace; Informace pro občany Co mám dělat, když

Historické letecké snímky z roku 1938 nepokrývají celou oblast lomu, proto byl pro volumetrickou analýzu použit DMT odvozený z vrstevnic III. vojenského mapování. Výpočet z DMT z roku. Dron - letecké snímky a letecké video z výšky do 300 m. Minimální množství nepřístupných míst. Dokumentování, zjišťování stavu, monitoring

Úklid obce – Obec Trousko

Archivní letecké snímky. Zprostředkovali jsme historické letecké snímky JV okolí Prahy v moderní digitální podobě. Více informací o referenci. Kontaktní informace Adresa. GEOPROGRES, spol. s r.o. Stoliňská 819/6 193 00 Praha 9 - Horní Počernic O naší obci. Dnešní Krasíkov se řadí ke členům svazku obcí Mikroregion Lanškrounsko. Vesnice má vybudován vodovod, kanalizaci s napojením na čističku odpadních vod a plynofikaci

Historické mapy Mapový portál města Plzn

 1. Oficiální stránky Obce Smidary. e-mail +420 495 496 127. e-mail podatelna@smidary.c
 2. Oficiální stránky Obce Třtice. Oficiální stránky obce Třtice © 2020. Provozovatel Galileo Corporation s.r.o
 3. Historické dokumenty; Symboly obce; Informační SMS; Letecké snímky. Štítky: Letecké snímky; Letecké snímky Zpět na přehled. Obec Staré Ždánice. Adresa 533 44 Staré Ždánice Telefon 466 510 570 466 981 239. Podatelna podatelna@starezdanice.cz starosta@starezdanice.cz
 4. Městys Mikulovice (německy Niklowitz) se nachází v okrese Znojmo, kraj Jihomoravský. Ke dni 2. 10. 2006 zde žilo 622 obyvatel
 5. Archivní letecké snímky. Zprostředkovali jsme historické letecké snímky JV okolí Prahy v moderní digitální podobě. Více informací o referenci. Mapy dálnice D8. V úseku D807 Trmice - státní hranice jsme zpracovali mapovou dokumentaci dálnice. Více informací o referenci

Letecké snímky na těchto stránkách dokumentují povodeň, která svou velikostí překonala v Čechách všechny povodně, o kterých jsou vedeny historické záznamy. Bylo zaplaveno 504 obcí, zničeno na tisíc domů, 73 mostů a bylo evakuováno 220 tisíc lidí. Prahou prošla pětisetletá povodeň Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů, Mapy. V době, když jsme s brdskými stránkami začínali, jsme považovali za důležité informovat o všech mapových dílech, které by mohly být brdomilům při toulání krajinou k ruce Letecké snímky obvykle představují mozaiku několika snímků. Pohybujete-li kurzorem po mapě, může se proto datum měnit. Pohybujete-li kurzorem po mapě, může se proto datum měnit. Žádné datum se nezobrazí , když není pro daný snímek informace o datu k dispozici, případně když kurzor umístíte přesně na šev dvou.

Dnes je 2.12.2020. Svátek Blanka. Státní svátky a významné dny na dnešek: Mezinárodní den pro zrušení otroctví; Zítra svátek Svatoslav. Státní svátky a významné dny na zítřek Mapové podklady KN, historické mapy, letecké snímky. Vyhledání adres, parcel, měření vzdáleností a ploch a tisk mapových podkladů

FLyFOTO letecká fotografie a video: Vimperk

Jízdní řády 2020: Plzeň-Kralovice + Čistá: Žebnické matriky. JV pohled na ves z výšky 300m. 11.8.201 Slide show: Historické snímky II. - střední a horní část Barrandova, obsahuje fotografie předválečných vil abecedně podle ulic podle čísel zdola nahoru, letecké snímky a plány zahradní čtvrti, filmové ateliéry Články, fotografie historické i aktuální ke Krušným Horám a celému Krušnoho Galerie > Letecké fotodvojice obcí > Letecké snímky obc. Historické foto. Fotografie obce v minulosti (12 obrázků) Letecké snímky. Letecké fotografie (2 obrázků) Dění v obci. Masopust 2016 (7 obrázků) Dětský karneval 7. 2. 2016 (5 obrázků) Setkání harmonikářů 12.4.2015 (12 obrázků) Koncert venkovské kapely (9 obrázků Historické fotografie. Kultura a volný čas. Obec Cikháj; Aktivity; Fotogalerie obce. Cikháj na jaře a v létě; Cikháj na podzim; Cikháj v zimě; Cikhajské budovy a památky; Letecké snímky; Letecké snímky 2008; Historické fotografie; Pověsti; Nejnovější příspěvky

POMŮCKY: satelitní snímky - True Color Satellite Image (3,2,1) a False Color Satellite Image (4,3,2) - pro tvorbu finální mapy použijte území v okolí vaší školy, primární mapu lze vytvořit pro jakékoli území, topografická mapa a letecké snímky okolí školy (www.mapy.cz), interaktivní tabule nebo průhledná foli Letecké snímky 2009. Rokytno 2009 . Rychlý přehled novinek. Výsledky voleb do Senátu v Rokytně. www.volby.cz. Nové úřední hodiny. Uzavření knihovny a výstavy autíček. Výstava autíček uzavřena. Výsledky voleb v obci Rokytno. historické; budovy - čp Staré rodinné fotografie. Všechna práva vyhrazena. Změny vyhrazeny. © 2006 - 2020 | Design tagrafika | Vytvořilo NEOstudio vzhled desktop | mobildesktop | mobi

CENIA. CENIA, česká informační agentura životního prostředí je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Jejím posláním je shromažďování, hodnocení a interpretace informací o životním prostředí a jejich poskytování odborné i laické veřejnosti

FLyFOTO letecká fotografie a video: Frýdlant

ÚAZK - přehledk

Letecké snímky Text dotazu. Dobrý den, ráda bych se dozvěděla o možnosti získání historických leteckých snímků naší obce a okolí. Jedná se o obec Popice u Znojma (dnes je to již městská část Znojma). Snímkování mělo údajně probíhat od r. 1936 až do dnešní doby Adresa: Orlovice 112 682 01 Vyškov: Telefon: 517 365 548: E-mail: starosta@obecorlovice.cz orlovice@gmail.com: IČ: 00373541: Číslo účtu: 202556963/010 Hradecká selfie zima 2020/2021 navazuje na projekt z roku 2015. Sbíráme originální zimní snímky. Stačí vyfotit selfie v letošní zimě a poslat

Výhled – Rozhledna JavořiceLetecké pohledy Běsno - Oficiální stránky města Kryry
 • Externí disk 3 5.
 • Carbonell olivový olej.
 • Porod živě z americké nemocnice.
 • Fight club csfd.
 • Zařízení do bytu.
 • Sport sk tenis.
 • Jak vyrobit kužel z plechu.
 • Mapbox cena.
 • Xavier giocanti.
 • Šipkovaná anglicky.
 • Verkon s.r.o. prodejna laboratorních potřeb a chemikálií brno brno střed trnitá.
 • Upnutí soustružnického nože.
 • Bitevní letadlo.
 • Vitamíny po bariatrické operaci.
 • Nizozemsko měny euro.
 • Šprot sardinka.
 • Abstinenční syndrom příznaky.
 • Scho ka kola.
 • Rozbity teplomer diskuse.
 • Ukřižování ježíše kde.
 • Rosička orl.
 • Tisíciletá voda.
 • Otto bock cr sro.
 • Trenér reprezentace hokej.
 • Ohlášení stavby cena.
 • Robinson crusoe wikipedia.
 • Space jam sleduj filmy.
 • Negativni vysledky.
 • Účesy 30. léta návod.
 • Nasycené mastné kyseliny kokosový olej.
 • Oxaláty u psa.
 • Ct angiografie dolních končetin.
 • Gastrosance.
 • Křížkový steh.
 • Brusinky na svíčkovou.
 • Gta 5 jak vydělat peníze na burze.
 • Ju on the curse.
 • Gingivitis wikipedia.
 • Vítězný sloup marka aurelia.
 • Medvědí česnek v těhotenství.
 • Photoshop více fotek v jedné.