Home

Rozbor veršů

Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Knihy veršů (2) (Jan Neruda) - Tato básnická sbírka z roku 1867 zčásti navazuje na Hřbitovní kvítí, vznikla sloučením 3 drobnějších sbírek. Vyhýbá se nadbytku obrazných pojmenování, vybírá si slova všední a.. Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Knihy veršů (Jan Neruda) - Druhá básnická sbírka, Neruda ji rozdělil do 3 oddílů a zařadil do ní i některé básně z Hřbitovního kvítí. V 1. části jsou básně epické, zvláště sociální balady (Dědova mísa,.. Jan Neruda: Knihy veršů čtenářský deník a další obsahy a rozbory děl najdete na webu Ctenarsky-denik.cz, který dále obsahuje velký čtenářský deník, životopisy spisovatelů, seminární práce a další Knihy veršů lyrických a smíšených: Otci - zpověď zemřelému otci, vzpomíná na jeho smrt a pohřeb, lituje, že si za jeho života nebyli bližší. Lituje otce, co musel všechno za života vytrpět Kniha veršů časových a příležitostných. V třetí a poslední básnické sbírce Jan Neruda píše básně příležitostné. Básnická sbírka obsahuje široký okruh témat jako například sociální tématiku, básně, které jsou posilující pro národ, intimní zážitky, osobní myšlenky, obavy, pocity

, zvuková shoda slov na konci rytmických řad (verš, poloverš); má funkci eufonickou (působí libozvučně), rytmickou (zdůrazňuje hranice veršů nebo půlveršů), sémantickou (významovou) a strofickou (váže verše v dvojverší a strofy). rým se rozlišuje podle vzájemného postavení: střídavý a-b-a-b. sdružený a-a-b- Studijní materiál Šibeniční písně - rozbor díla k maturitě už se na Tebe teší v rubrice Maturitní rozbory, Rozbory děl. Nenech ho čekat dlouho :-) Pomůcka: Někdy může dělat potíže zapamatovat si správný název rýmu k danému vzorci. U tohoto rýmu si můžeme pomoci tím, že rýmující se slova sdružují k sobě, proto sdružený rým. Střídavý rým. Střídavý rým je takový rým, ve kterém se sudý verš rýmuje se sudým a lichý verš se rýmuje s lichým.Jinak řečeno rým tvoří 1. verš se 3. veršem a 2. Rozlišit druh rýmu je základním stavebním kamenem literární teorie. Ovšem mnohem lepší než se vzorce abab, aabb, abba a abcb naučit zpaměti, abyste jednotlivé druhy rýmu bezpečně rozpoznali, je naučit se tuto skupinu vzorečků i se vzorovými příklady básní. Nezabere to více jak 10 minut a znamená to nesmírné ulehčení práce na hodinách naší mateřštiny. Po napsání satirických veršů o caru Alexandrovi I., mu hrozilo vyhnanství na Sibiř. Byl proto nucen odcestovat na jih a v roce 1824 se musel vrátit na příkaz cara do rodné obce. V roce 1837 byl zabit v souboji. s pistolemi (byl střelen do břicha; od dva dny později zemřel) Evžen Oněgin - rozbor díla k maturitě (4

Jan Neruda - Knihy veršů (2) Čtenářský deník Český

Jan Neruda - Knihy veršů Čtenářský deník Český-jazyk

s Kyticí přináší Erben do literatury dva nové principy: komponovanost - rozmyšlené rozvržení básníàzrcadlově protilehlé básně - první a poslední (Kytice, Věštkyně), druhá a předposlední (Poklad, Dceřina kletba), třetí a třetí od konce (Svatební košile a Vrba), čtvrtá a čtvrtá od konce (Polednice, Vodník), pátá a pátá odzadu (Zlatý kolovrat. ROZBOR UMĚLECKÉHO TEXTU 1. téma a motivy téma = ústřední myšlenka díla - je v podstatě neomezené (všechny jevy z přírody, společnosti, dojmů, ) např. ruský venkov, válka, láska, mezilidské vztahy motivy = nejdrobnější tematické prvky díla (souhrn motivů tvoří téma

- ROZBOR UMĚLECKÉHO A NEUMĚLECKÉHO TEXTU Charakteristika uměleckého textu zasazení výňatku do kontextu díla = sdělit, z jaké části knihy úryvek pochází - využít termíny odpovídající dané literární formě (kapitola X sloka X jednání) opakování slov na konci veršů = epifor 1.Kniha veršů výpravných Báseň Před fortunou milosrdných - příběh starého muže, který odchází do kláštera dožít svůj život. Doprovází ho jen jeho vnuk. Báseň Dědova mísa - v básni autor popisuje vztah otce a syna. Otec je starý, třesou se mu ruce a všechno mu z nich padá a rozbíjí se. Necitelný syn mu. Místo vzniku. Sbírka vznikala v bechlínské Vile Augustina Švagrovského, kde Jan Neruda býval častým hostem v rodině Švagrovských.. Charakteristika sbírky. Sbírku tvoří 38 básní, v nichž je opěvováno lidské poznání, které se stále rozšiřuje a objevuje dosud nepoznané skutečnosti přírody.V kontradikci malého elementu člověka a velkého, rozlehlého vesmíru se. JAN NERUDA: DĚDOVA MÍSA V kamnech praská, dědek každou chvíli svadlé ruce sobě zahřívá, kolo vrčí, syn si s prací pílí, nádobu si z dřeva vyrývá

Jan Neruda: Knihy veršů - Čtenářský-deník

18 slok, 108 veršů (jedna z nejkratších básní vůbec) kontrasty, subjektivní přístup, duševní přístup, archaismy . Charakteristika žánru. Balada: lyricko - epická báseň s ponurým dějem a tragickým koncem. Některé konkrétní básně - rozbor Pak se klidně ulebedí, stále sedí, stále sedí (epifora Soubor veršů a pohádek s kouzelnými ilustracemi Jiřího Trnky. Pro nejmenší děti i školáky. Známé verše, říkadla i hádanky doplňují pohádky psané veršem i prózou, které vycházejí z lidových pohádkových předloh našich i cizích. Autor klasické texty přetváří, obměňuje a zjednodušuje Rozbor knihy Kytice Spisovatel(ka): Karel Jaromír Erben Přidal(a): Michaela Šrámková Autor: Karel Jaromír Erben- narodil se roku 1811 v Miletíně Po studiu filozofie a práv se seznámil s Františkem Palackým Svou neuvěřitelnou pracovitostí se zařadil mezi nejvýznamnější Čechy. Český básník, prozaik, jazykovědec, historik, folklorista, sběratel lidové slovesnosti. Sonety je básnická sbírka 154 sonetů, kterou napsal William Shakespeare.Jejich tématy jsou láska, krása, politika a pomíjivost života a citů. Pravděpodobně byly psány v průběhu několika let. O kompletní vydání v dnešním rozsahu se v roce 1609 zasloužil Thomas Thorpe (s vlastní předmluvou) pod názvem Shake-Speares Sonnets a zahrnovalo 152 do té doby nepublikovaných. Rozbor díla: Balada z hadrů. Umělecký směr, forma. Jedná se o drama, které má rychlý spád, krátké dialogy a tragický konec. Toto dílo řeší aktuální problémy, které jsou zasazeny do historie. Dílo by se dalo označit i za satiru

Knihy veršů - Čtenářský dení

 1. ární práce a další
 2. 1) poezie - celkem 6 sbírek veršů Hřbitovní kvítí: první básnická sbírka. Pesimistická, skeptická, ironická. Uvádí do básnické tvorby témata: hřbitov, smrt, tragický život. Nezapomíná na sociální poměry, kritizuje chudobu. Není mu lhostejná politika - kritika. Knihy vesršů: 10ti leté rozpětí mezi sbírkami
 3. Koupit Koupit eknihu. Oblíbená knížka krásných básniček a pohádek z pera a štětce dvou velikánů literatury pro děti. Krátké, hravé verše o zvířátkách, rostlinách, lidech a věcech kolem nás jsou snadno zapamatovatelné a potěší ty úplně nejmenší
 4. Jazyk a styl veršů Jiřího Suchého. Jaroslav Zima [Články]-Poezie Jiřího Suchého je dílo po mnoha stránkách pozoruhodné. Charakteristický je už způsob vzniku jeho veršů, hudebně ztvárněných Jiřím Šlitrem: někdy je základem i východiskem oblast slova, jindy oblast tónů, jindy opět vznikají text i melodie současně. [1] Se způsobem vzniku souvisí i jev, že.

Na nevelké ploše pouhých 108 veršů dokázal Edgar Allan Poe vtěsnat do Havrana emoce, které v některých případech marně hledáme v sáhodlouhých a obsáhlých románech - strach, napětí, zlost, lásku, beznaděj, zoufalství, žal, odpor, zmatek, překvapení, pobavení Literární rozbor díla: Plán jazykový: epos pocházející ze starověku (Babylónie) šířil se ústně, později byl sepsán; členění textu - je na dvanácti tabulkách a obsahuje zhruba 3000 veršů. Verš měl vedle snahy o uměleckou literaturu i své praktické důvody. Rytmicky organizovaný text byl lépe zapamatovatelný. Rozbor biblických zaslíbení a výklad Římanům 10:6-11. Biblické zaslíbení Dt 4, Dt 30, Jr 29-31 (delší verze) Výběr veršů - Biblické zaslíbení Dt 4, Dt 30, Jr 29-31; Výběr veršů & Rozbor biblických zaslíbení a výklad Římanům 10:6-11; O lidech, zpěvácích a kazatelích evangelia. Poslové pravdy z Youtube (moji. Protože je tato práce zaměřena na rozbor nápisných veršů, autorka rovněž stručně pojednává o epigrafii. Abstract: The aim of this bachelor thesis is the analysis of abbot Suger´s verses, which were used for description of liturgical objects of St.-Denis Cathedral´s equipment. After the opening chapter presenting Suger´s life. ROZBOR DÍLA: MANON LESCAUT (VÍTĚZSLAV NEZVAL) Literární druh a žánr: veršovaná divadelní hra (poezie, drama) - tragédie (opakování stejných slov na začátku veršů, viz. ukázka) a mnoho dalších uměleckých prostředků, např. metafory Děj Vypravěč.

JAZYKOVÝ A LITERÁRNÍ ROZBOR UMĚLECKÉHO TEXTU Literární druhy: lyrika - básnictví vyjadřující subjektivní pocity, nálady autora; nemá děj epika - má děj, příběh, určení, časové a příčinné souvislosti - vypovídá o skutečnosti drama - příběh je vyprávěn pomocí dialogů a monologů - napodobuje skutečnost. Rozbor literárního díla: Neruda - Povídky malostranské. Vybrané povídky: Týden v tichém domě - Jedná se o první a zároveň nejrozsáhlejší povídku. Vypráví příběh obyvatel měšťanského domu Rozbor poezie nebývá oblíbenou činností studentů. Asi jen málokoho baví hledat v básni metaforu či personifikaci, případně do testu napsat vysvětlení těchto pojmů. Právě zmíněná metafora či personifikace patří k nejznámějším a nejhojněji užívaným básnickým prostředkům anafora (opakování stejných slov na začátku veršů nebo strof): Sto tisíc nás poněmčili, sto tisíc nás popolštili 3) Maryčka Magdonova sociální balad NERUDA, Jan. Knihy veršů. Národní knihovna České republiky: Vydáno: Praha, Grégr & Dattel 1873. s. 187 - 190. Licence: PD old 70: Ba nač bych osudu snad svému lál, že zahrával si mnou zde jako míčem, že hned mne hladil, hned mne šlehal bičem, že ze mne ledacos už uděla

Knihy veršů - Jan Neruda Zapni moze

Jan Neruda - rozbor díla Povídky malostranské i Neruda psal obojí (z poezie Hřbitovní kvítí, Knihy veršů, balady a romance, Písně kosmické, Prosté motivy). Povídky malostranské jsou často považovány za nejlepší autorovo prozaické dílo. Čerpal v něm ze svého života, zejména z dětství a mládí, které prožil. Mam na ní udělat rozbor,jenže literatuře fakt moc nerozumim a všechy pojmy se mi pletou dohromady.. proto PROSÍM o pomoc..:) mam zadáno: literární forma:poezie literární druh:lyrika počet slok:4 to je část, kteru vim, ale problém mi dělá tahle část.. počet veršů ve sloce: grafická stavba rýmu: druh básně Struktura literárního díla. Jazykový plán. 1) útvary jazyka spisovný jazyk + projevy hovorové i nespisovné(obecná čeština, nářečí, slang) 2) zvukové prostředky Rytmus, rý Ukázky - poezie. Čím je pro mne poezie? Způsobem myšlení, myšlení hlavou i srdcem. Poezie je permanentní pokus obnovit ztracenou vnitřní harmonii ve světě plném dysharmonie

Poezie se mi vždycky dobře četla, a přestože se většina Tomanových veršů nerýmuje, básně pořád nezní šroubovaně, ale hezky zněle a příjemně. Zdánlivě milé básničky o ročních obdobích v sobě nesou někdy temná poselství (vzpomínky na válku, zamýšlení se nad důležitostí rodů), a to jim (alespoň. Kniha veršů: Autor: Jan Neruda Nech, hochu, nech - zde lávka - jenom chvíli! Můj život sice chvatem k hrobu pílí, však kdo se naposled již na svět dívá, snad přece nějaká mu chvíle zbývá. Já sice po odpočinku již práhnu, však tato fortna děsně vábivá. Rozbor děl Katalog škol Články Úvod > Maturitní otázky > Rozbor děl > Jan Neruda - Balady a romance. Reklama: Jan Neruda - Balady a romance Knihy veršů: má tři oddíly; známá je báseň Dědova mísa (sociální balada, nadpřirozeno) c) Písně kosmické 3. Popište strukturu ukázky ( počet strof a veršů), určete druh rýmu v ukázce. 4. Určete a doložte příklady z textu literární druh, druhy. 5. Lexikální rozbor - vyhledejte: Personifikaci Epiteton Metonymii Metaforu 6. Syntaktický rozbor a) vyhledejte: Inverzi slovosledu Apostrof Děj Jedné zimní noci vzpomíná hlavní hrdina - básník na svou mrtvou milenku Lenoru, snaží se (Edgar Allan Poe - Havran, Čtenářský deník

40 veršů o Skutečnosti - ve formátu PDF a ve formátech ePub nebo MOBI (pro e-čtečky) Michael James - ŠTĚSTÍ A UMĚNÍ BÝT překlad Rudolf Skarnitzl. Kniha přináší nejen rozbor filozofie advaita védánty, ale hlavně detailní návod praxe sebezkoumání, vedoucí k nalezení pravého štěstí a stavu, který Michael James. ŘECKO přelom 3. a 2. tis.př.n.l. - příchod řeckých kmenů příznivé podmínky - ze severu hory-ochrana před vpádem jiných kmenů, z jihu moře-styk s vyspělými kulturami rychlý rozvoj vlastních kulturních tradic; vytvoření osobité kultury, která později ovlivnila rozvoj evroé kultury 3 období řecké antické literatury: archaické(8.-6.st.př.n.l.)-rozvoj. KAREL Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Autor: Mgr. Edita Krouská Škola: Gymnázium Sušice Třída: 4. ro čník čty řletého studia Předm ět: Český jazyk - literatura Datum vytvo ření: zá ří 201 Ozna čení: VY_INOVACE_32_ Anotace a metodické poznámk Proveď rozbor podtržené věty, urči druh věty podle složení, podle postoje mluvčího. 6. Použij do dané věty záporný tvar slova - chtít - a vytvoř větu v čase přítomném, minulém, budoucím. 26. Peter Jilemnický - Kronika ( Vítr se vrací

Rozbor umě lěckě ho dí la - tropy a figury TROPY Na úvod bych velmi rád poznamenal, že se tropy vyskytují i v běžném jazyce, nejsou omezeny pouze na umělecký funkční styl. Taková přenášení významu ale již dnes nepociťujeme esteticky, případně nikdy estetickou hodnotu neměly Špalíček veršů a pohádek Autor: Hrubín, František Nakladatel: Albatros EAN: 9788000021904 ISBN: 80-00-01652-4 Ilustrace: Trnka, Jiří Popis: 1× kniha, vázaná, 296 stran, česky Rozměry: 20 × 26 cm Rok vydání: 2006 (9. vydání Dobrý den. Prosím Vás, potřebuji pomoct. Nemohu přijít na rozbor jedné z villonových básní. Jedná se o Baladu ze soutěže v Blois. Přijde mi, že verš je naprosto volný.Chvíli je ABAB, pak se najednou změní. Co si o tom myslíte Vy? Délkou strofy jsem si celkem jistá. Řekla bych, že se jedná vždy o sdružení 5 veršů

Rým - zvuková shoda na konci veršů Střídavý A B A B Sdružený A A B B Obkročný A B B A Přerývavý A B C A Vnitřní členění verše Stopa - dvou až tří slabičné úseky, které se pravidelně opakují (přízvučná stopa zn. -, nepřízvučná stopa zn. ) Trochej - stopa složená ze dvou slabik -. epifora - opakování slov na konci veršů: a víc už ne, zimničně rým - přerývaný (a - b - c - b - b) personifikace - má duše vzmužila se (odvážil se) Literárn historický kontext - doplň informace: národnost autora: Američan Edgar Allan Poe je představitel americké literatury Jakkoliv obdivuju nápad i autorovu práci s jazykem, prostě mi to úplně nesedlo. Tak od půlky jsem se už do čtení nutila, pasáže o Vlkově a Šimsově minulosti mě nebavily, celkově se to pomalu plácalo od jedné rádoby šokující absurdity ke druhé, až jsem ztratila zájem, k čemu se to nakonec doplácá Rozbor básně Básnické prvky se dají různými způsoby kombinovat a vzhledem k tomu, že jich je velké množství, je třeba mezi nimi rozlišovat. Na středních školách učitelé žádají rozbory pomocí jednotlivých trop a figur, které (pro někoho bohužel) jsou maturitním standardem Aliterace - náslovný rým; opakování stejných hlásek na začátcích slov Nade mnou kolo — kůl — kostlivec — lebka bledá(K. H. Mácha) Asonance - souzvuk koncových samohlásek na konci veršů Čí jsou to ovečky,co se v horách pasou?To jsou Janíkovy,co ho věšet budou

Šibeniční písně - rozbor díla k maturitě Rozbor-dila

Podobné jednotky. Ze Špalíčku veršů a pohádek Hlavní autor: Hrubín, František, 1910-1971 Vydáno: (2009) ; Špalíček pohádek Hlavní autor: Hrubín, František, 1910-1971 Vydáno: (1999) ; Kolotoč a Copánek : upletený z povídání, říkanek, písniček, pohádek a hádanek pro nejmenší děti Hlavní autor: Hrubín, František původní text původní text Vydáno: (2013 Prokletí básníci-termín prokletí básníci použil poprvé v roce 1883 Paul Verlaineo nazval tak útlou antalogii (výběr) vlastních veršů a veršů sobě blízkých básníků. o verše byly doprovázeny stručnými komentáři-ve své době byli nepochopeni, neboť svou tvorbou a životním postojem pobuřovali měšťáckou morálku-otevírali cestu nové poezi -Diktáty větný rozbor-Gramatika-Literatura-Maturita-Pisnicky-Pravidla pravopisu-Psaní na stroji - simulátor-Skloňování-Věty hlavní a vedlejší - rozbor-Vyjmenovaná slova-Význam cizích slo

Tyrolské elegie. Kdo napsal knihu Tyrolské elegie? Autorem je Karel Havlíček Borovský. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. Elektronická kniha zdarma ke stažení. Možnost nákupu elektronické verze knihy. ČBDB.cz - Databáze knih Prozódienauka, která zkoumá zvukovou stránku jazyka z hlediska skládání veršů nauka, která zkoumá využití zvukových prvků (rytmus, rým, intonace, počet slabik ve verši) 3.1 Metrumideální rytmické schéma, které normuje text tak, že vzniká verš jako základní jednotka poezie

Druhy rýmu - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace. Smetanova 738 Chodov 357 35. IČO: 60610247 DIČ: CZ6061024 Bylo nás pět (Karel Poláček) - rozbor díla: 2989x: 2. William Shakespeare - Romeo a Julie - charakteristika postav a detailní obsah knihy: 2197x: 3. Cizinec (Albert Camus) - rozbor díla: 1176x: 4. Hotel - klasifikace, třídy, management, úseky - maturitní otázka z hotelnictví: 273x: 5 Ale šlo tu především o ženu, o její tajemství, stejně nepochopitelné a nevyslovitelné. Z francouzských veršů té doby bychom mohli sestavit celou malou antologii, ve které by nechyběly třeba verše Baudelairovy, Laforguovy či Crosovy. V rafinovaném šerosvitu Verlainova interiéru pracuje světlo jako na grafickém leptu

PRAVIDLA - Druhy rým

Rozbor básně, jak se to dělá. Dobrý den, můj syn dostal úkol z českého jazyka rozbor básně chodí do 2 ročníku SŠ. Ja si uz vůbec nepamatuju jak se to děla tak se obracím na vá Proveď rozbor básně V. Hálka - urči: • druh poezie • téma básně • počet strof • počet veršů • druhy rýmu řešení: • lyrická • příchod jara • 3 • 12 • přerývaný (ve 3.sloce střídavý Do původní hry vloží několik vlastních veršů, které, které zapadají do skutečné vraždy jeho otce. Chtěl vidět, jak na to Claudius zareaguje. Požádá svého sluhu Horacia, aby vše pečlivě sledoval. Claudius se svou reakcí prozradil a Hamlet teď ví, že ho musí zabít, aby pomstil otce. Nedopatřením zavraždí Polonia a. Rozbor k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka. Paul Verlaine - Romance beze slov, rozbor díky kterému odmaturujete za jedničku bez námahy epifora, druh stylistické figury; opakování stejných slov na konci veršů, sousedních slok nebo po sobě následujících vět. Viz též anafora. Viz též anafora. epanastrofa , palilogie - druh stylistické figury; opakování týchž slov na konci jednoho a na začátku následujícího verše nebo věty

Evžen Oněgin - rozbor díla k maturitě (5) Studijni-svet

 1. b) str. 64 - 65: Špalíček veršů a pohádek: 1. Cizinci dali králi 3 dary, mimo jiné létajícího koně, na kterém poletí králův syn do cizí země. V tamním zámku se zamiluje do princezny. Její otec ho chce napadnout, nakonec od toho ale upustí. 2
 2. 20 záznamů. Ekonomika. Název Naposledy aktualizováno; Bankovní soustava: 15. 04. 2015: Clo a celní politik
 3. Rozbor uměleckého textu Musím určit: 1. Literární formu. Zde se dozvíte mnohé nejen z elektrotechniky, ale i z dějin a současnosti letecké techniky i dějin světa, též rady a triky, jak pořídit dobré fotografie
 4. Přepis a jazykový rozbor proroka Jonáše z Mikulovské bible Nenajdeme zde číslování veršů, které je pro bibli obvyklé, protoţe bylo zavedeno aţ později1. Z důvodu úspory místa jsou pouţity některé textové zkratky, avšak nepravidelně
 5. Asonance - souzvuk koncových samohlásek na konci veršů. Expozice - (z lat. expositio - výklad, rozbor) je úvodní část syžetového literárního díla. Expozice představuje nezbytný vstup do díla, poskytuje první opěrné body pro čtenářovu orientaci: například seznamuje s jednajícími postavami, informuje o.

Proveď rozbor básně a zkus si zahrát hru KOSTKA - popřemýšlej o věci pomocí šesti různých postupů podle návodu. Dva kořeny Christian Morgenstern Kolik veršů má celá báseň (pokud není členěna na sloky)? d) Najdi slova, která se rýmují: jedlí. - asonance = shoda samohlásek na konci veršů, bez ohledu na souhlásky - snaha být zcela apolitický umění života, je uměním žít a užívat Imaginativní (básnický) proud: - záliba ve starších českých slovních tvarech (čeština humanistická, čeština 19. století Kniha veršů / 1868/ - sbírka básní, obsahující společenskou kritiku, zařadil do ní i některé básně ze Hřbitovního kvítí. Kniha veršů je komponována do tří oddílů: Kniha veršů výpravných, Kniha veršů lyrických a smíšených a Kniha veršů časových a příležitostných Ukázka referátu Mácha, K. H. - Máj (rozbor básně)... Báseň působí krásou básnického slova, rytmem a zvukovou stránkou veršů, hromaděním přídavných jmen, používáním sloves, které vyjadřují pohyb a dramatičnost. Stavba Máje připomíná divadelní hru, která má 3 akty, 2 mezihry a epilog ČJ-Romance-pro-křídlovku -rozbor. DOCX. Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,27 kB) inspirace Posázavím víra v Boha melodičnost a lyričnost veršů pravidelný rytmus a rým bohatá metaforičnost protikladné motivy lásky a smrti, touhy a skutečnosti, země a vesmíruvrchol jeho poezie:Romance pro křídlovkudrama.

• Knihy veršů: 1868, 3 oddíly: Kniha veršů výpravných - epika, Kniha veršů lyrických a smíšených, Kniha veršů časových a příležitostných, zde pesimismus mizí, obrací se k jasnějším zítřkům, k jasnějším životním náladám, obsahuje cykly : Otci, Matičce, Anně; jsou. Řada učitelů českého jazyka se k recitaci ve svých hodinách již příliš neuchyluje. Málokterý žák má cit pro recitaci a většina z nich se navíc básně učí s nechutí. Tomu se učitelé snaží zabránit tím, že vybírají básně, které by se žákům mohly líbit, zaujmo Rozbor básně už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti. (2) Hledat. Počet slok, veršů ve sloce, druh rýmu, použité tropy a figury a hlavní myšlenka viz výše.

Detailní rozbor tohoto souboru 13 povídek sjednocených dějem na Malé Straně v Praze od představitele májovců Jana Nerudy. Vhodné k ústní části státní maturity z českého jazyka. 1. Charakteristika doby Kniha veršů časových a příležitých. I tehdejší české vydání Satanských veršů (1991) těžilo z publicity okolo autora. Byl to podivný nakladatelský počin a tomu odpovídal překlad. Takže pokud nyní seriózní nakladatel na obálce uvádí, že román vychází poprvé v kvalitním českém překladu, není to rozhodně chvástání z této doby pochází náš první dochovaný teoretický rozbor literárního díla, totiž písně Hospodine, pomiluj ny (u rozboru je též notace skladby), z pera každá ze satir má kolem sta veršů. skladatel si bere na mušku ševče, konšely, kováře, sladovníky, lazebníky, řezníky a pekaře - okrádají zákazníky a.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Tomáš Vaculík Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.366 Rok vydání: cca 1870 Literární druh: Lyrika Literární žánr: báseň Téma: touha po dobrodružství a vzrušení z nebezpečí následované nostalgií a touhou zemřít, kvůli pohledu na své místo ve světě jako bezcenné, nesmyslné Motiv: pokus o zachycení podstaty symbolismu; svým popisem života chtěl čtenáře přimět pocítit zamyšlení o život Svět Skácelův, který v nás ožívá, když ho čteme, je jako lék, který bereme na svou nemocnou duši, která potřebuje uklidnit, pohladit a nasát živou energii

Havran - rozbor díla k maturitě Rozbor-dila

Jan Neruda - Kniha veršů - Kniha veršů lyrických a

Jazykový rozbor - slovní zásoba. umělecké prostředky: baladická zkratka - týká se času i děje (-zhuštěný, úsporný jazyk - neslovesné věty, chybí spojky, místo sloves citoslovce => dějový spád + dramatičnost, přímá řeč. zvukomalba (Vodník), přirovnání, metafory, personifikac Interpretovaným textem je světoznámá báseň Paula Verlaina Chanson d´automne a její dvě české varianty - Podzimní píseň Františka Hrubína a Píseň podzimní Vladimíra Holana. Cílem interpretace je nejen konkrétně ukázat, jak lze umělecky funkčně využít jazykových prostředků k zachycení podzimní přírodní situace a podzimní nálady.

Rozbor vybraného textu: V uvedeném úryvku jasně vystupují dva prvky, tak typické pro celé dílo, totiž dělení skladby na dvojverší (tj. dvojice veršů spojených týmž rýmem), jež jsou vyznačována syntakticky i rozložením rýmu, a nestálý počet slabik ve verši. Nejvíce veršů je desetislabičných a osmislabičných 8-stopý trochej; charakteristické závěry veršů Lyrický subjekt: seznam knih k maturitě, ústní maturita 2020, rozbor díla k maturitě 2021 z českého jazyka, ústní maturita 2021. Chceš vidět, jak vypadá celý materiál? Podívej se na kompletní ukázku UČIVO: Jazykový rozbor, pravopis. CíL: - orientuje se ve stavbě věty jednoduché i souvětí - určí slovní druhy a větné člen - zvládá základní pravopiosné jevy. ZADÁNÍ: V pracovním sešitě vypracujte: 1. 26/2 (ke slovesův doplňujte různé předpony, věty netvořte). Př: počítat - vypočítat, započítat, nepočítat. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052 Číslo sady 08 Číslo DUM 01 Předmět Český jazyk a literatura Tematický okruh Literatura Název materiálu Antonín Sova Autor Mgr. Petra Karfíková Datum tvorby 25.8. 2012 Ročník 3. ročník Anotace. Pracovní list - text básně Rybníky, rozbor textu + aktivita - kresba inspirovaná básní Metodický poky Opakovali jsme učivo 6. ročníku - slovní druhy, shodu podmětu s přísudkem a rozbor věty jednoduché. Ve slohu jsme začali mluvním cvičením. V literatuře jsme četli pohádku od J. Wericha, přes kterou jsme se dostali k nejstarší literatuře - sumerské, hebrejské a řecké

Rozbor uměleckých textů: Anafor

 1. Bylo nás pět (Karel Poláček) - rozbor díla: 3008x: 2. William Shakespeare - Romeo a Julie - charakteristika postav a detailní obsah knihy: 2234x: 3. Cizinec (Albert Camus) - rozbor díla: 1208x: 4. Hotel - klasifikace, třídy, management, úseky - maturitní otázka z hotelnictví: 275x: 5
 2. Preference: potlač. nepref. norm. pref. Gramat.odlišnost: Předložkové vazby: Cimrmanovy rýmy: Vlastní jména: Knižní a archaismy: nespisovná slova.
 3. ulosti měli lidé následující názory na příbytek mrtvých: 1
 4. ulý víkend ve věku 82 let (1967). Hrají: R. Hrušínský, V. Brodský, F. Řehák, M. Myslíková, J. Drchalová, J. Menzel a další
 5. Tři sbírky čínských veršů, Zpěvy staré Číny, vydané Bohuslavem Mathesiem, jsou zatím nejobšírnější antologii čínské poezie v češtině. Mathesius poezii miloval a není příliš nadnesené, že poezii žil
 6. . 20 veršů. 23. 10. SL - popis děje - příběhu, filmu. 22. 10. ML - zájmena - shrnut
Dramatická výchova a základy herectví - LKMŠ OstravaHavranNejprodávanější tituly - leden 2017 | KOSMAS
 • Fox 168 bk klávesy s dynamikou úhozu.
 • Objektiv fashion fotografie.
 • Obklad 15x25.
 • Gx gaming reproduktory driver.
 • Srdeční tep během dne.
 • Tavné pojistky barvy.
 • Zdravotnické potřeby ostrava u radima.
 • Warcraft knihy wiki.
 • Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem.
 • Ataribox games.
 • Calgary flames wiki.
 • Prodam padesatikorunu.
 • 13 reasons why topserialy.
 • Mr olympia vítězové.
 • Aaa aneurysma.
 • Fyzikální vlastnosti materiálů.
 • Západní pobřeží itálie.
 • Olly murs florida.
 • Zapojeni stinidla.
 • Autobond majitel.
 • 3 listopad 1957.
 • Legolas hobbit.
 • Alu kola 5x112 r20.
 • Philips epilátor laserový.
 • Nejlepší vtipy 2019.
 • Kuře v myčce.
 • Golf iv tuning.
 • Hudba k ohňostroji 2019.
 • Cds účinky.
 • Vzdálenost new york los angeles.
 • Veteráni pardubice 2018.
 • Konstrukce motokáry.
 • Četnická přilba prodej.
 • Z 3 compact.
 • Anopyrin pro psa.
 • Vířivka intex jet & bubble spa deluxe octagon 2019.
 • Indiánský styl oblečení.
 • Bobek cena.
 • Vip sport.
 • Vtipné historky ze života.
 • Nejvyšší hora usa.