Home

Synonyma antonyma příklady

Antonyma. Antonyma jsou slov s opačným významem, jinak je nazýváme slova opačná nebo opozita. Příklad bohatý - chudý zdravý - nemocný světlo - tma. Homonyma. Homonyma jsou slova, která se stejně píší (homografa), případně stejně znějí (homofona), ale liší se svým významem. Může se jednat i o jiné slovní druhy. Příkla Umíte perfektně určovat synonyma, antonyma a homonyma?Pokud ano, pravděpodobně vám tento test zaměřený na význam slov nebude dělat problémy. Pokud netušíte, co tyto výrazy znamenají, vyhledejte si je v naší naučné části věnované pravidlům větných rozborů Synonyma, jinými slovy slova souznačná. V praxi tedy značí stejnou věc. Můžeme tak slovo jeho synonymem nahradit, aniž bychom výrazně změnili význam celého sdělení. Bohužel ne všechna synonyma jsou plně nahraditelná a hrají v kontextu stejnou roli. Některá mohou být i citově zabarvená, hovorová, nářeční. Některá antonyma mohou spadat do více kategorií podle kontextu. Homonyma. Synonyma. Synonyma jsou slova souznačná (slova se stejným významem). Lze nahradit dané slovo jeho synonymem, které nezmění význam věty. Každé slovo ovšem nemusí mít synonymum s úplně stejným významem. Často se jedná o citově zabarvená slova Ne všechna slova mají antonyma (například číslovky a zájmena antonyma nemají). Příklady antonym: mladý, starý. hezký, škaredý. trpaslík, obr. černý, bílý. sestavit, rozebrat. mokro, sucho. vítězství, porážka

SYNONYMA - slova souznačná,slova se stejným nebo podobným významem,některá synonyma mohou mít citové zabarvení. ANTONYMA - slova opačného významu,někdy se tvoří odvozením předponami NE- a BEZ-. HOMONYMA - slova souzvučná, slova, která mají stejnou podobu (stejně znějí), ale různý význam i původ Synonyma: 04b: 5: Český jazyk: Význam slova: Synonyma: 05b: Zobrazena cvičení 1-5 (0 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv

Neúplná (částečná) synonyma mají významy blízké, ale ne úplně stejné. Mohou se lišit mírou významu nebo oblastí použití. Možnost jejich záměny je tak závislá na kontextu. Příklady synonym: plakat, brečet; obrazovka, monitor; chamtivý, lakomý; relaxovat, odpočívat; hrnec, kastrol; obvyklý, běžný; balvan, kámen; vzácně, ojediněl Synonyma se zpravidla rozdělují na: úplná, neúplná. Úplná (čistá, absolutní) synonyma jsou ta, která mají zcela totožný význam a lze je volně zaměnit ve všech kontextech, kromě ustálených obratů (přísloví, pořekadel apod.). Takových synonym je ovšem velice málo. Příklady: hezký - pěkný, chlapec - hoch Online slovník češtiny, slovník synonym a pravidla pravopisu zdarm

Rozmýšľať - premýšľať - uvažovať - hútať - rozvažovať - prehutovať - dumať - hĺbať - rozdumovať Nezlomný - pevný - silný - nepoddajný - vytrvalý - neochvejný - neprekonateľný - nepremožiteľný - nezdolný - húževnatý - nezdolateľn Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit

Příklady ikon nejčastějších typů formátů dokumentů vidíte na následujícím obrázku Obr. PŘÍKLAD SLOUPCOVÉHO GRAFU K TABULCE Z VÝŠE POPSANÉHO PŘÍKLADU Přehled konzumace nápojů za. Pro mladé jsou konkrétními příklady toho, jak může vypadat zod povědné utváření života Slovenský jazyk do vrecka. Pomôcka pre žiakov ZŠ. Pravopis, gramatika, slovné druhy, vetné členy, vety, súvetia Antonymy vyjadruje sémantický vzťah kontrastu medzi dvomi lexikálnymi jednotkami alebo slovami v určitých kontextoch. Tento termín bol vytvorený C. J. Smithom v jeho knihe Synonymá a antonymá z roku 1867. Vo všeobecnosti, na rozdiel od synonymy, antonymia vyžaduje vzťah jeden k jednému Příklady: hezký - pěkný, chlapec - hoch. Zvláštní kategorií jsou synonyma, která se liší pouze stylovou platností (táta - tatínek) a dvojice českého pojmu s přejatým, tzv. jazykové ekvivalenty (přeprava - transport) Co jsou slova souřadná. Máme tedy sáčky s nadřazenými slovy SPORTY a OVOCE. Teď si jeden z nich vybereme a prozkoumáme ho. Když otevřeš sáček SPORTY, na stůl před tebou se vysypou slova TENIS, FOTBAL, LYŽOVÁNÍ, RUGBY, BIATLON a další. Všechna slova, která spolu uvnitř sáčku čekají, jsou SLOVA SOUŘADNÁ

PRAVIDLA - Synonyma, antonyma, homonym

Ve kterém řádku jsou všechna slova synonyma? Spát, bdít Déšť, mlha Sysel, krajta Běžet, utíkat Ve kterém řádku jsou antonyma? Sucho, mokro Zajíc, jelen Sešit, prupiska Stůl, stolek Ve kterém řádku jsou antonyma? Matka, sestra Ubrousek, polštář Chudý, bohatý Pružina, nůž. Příklady. los (zvíře i tiket do do loterie) topit (v kamnech uhlím i ve vodě) jeřáb (pták i stroj ke zdvíhání těžkých předmětů) rys (šelma i charakteristická vlastnost) pila (nástroj k řezání a minulý čas od slova pít) jez (vodní stavba a rozkaz od slovesa jíst) kolej (po které jezdí vlaky i ubytování pro studenty Antonymum (z řec.αντί anti proti; ὄνομα onoma jméno), též opozitum /opozita/ označuje slovo opačného, protikladného významu.Jedno slovo může mít více antonym s různými významy, podle toho, o který druh antonymie jde, v jakém kontextu a na které významové škále k antonymii dochází, popřípadě ke kterému z více významů slova se vztahuje Synonymá sú kombinované v sériách, ktoré sa môžu časom značne líšiť. Je to spôsobené tým, že jazyk sa neustále vyvíja, slová strácajú svoj starý význam a získavajú nové významy

Možná ještě znáte pojem SYNONYMA - různá slova se stejným významem, a ANTONYMA - slova opačného významu. Lingvisté ale rozlišují celou řadu dalších -nym, jako jsou hyponyma, hypernyma, meronyma atd Aktivizační prezentace a dva testy, lehčí a těžší, pro výuku českého jazyka, zaměřené na slova stejného či podobného významu a slova opačného významu (synonyma a antonyma). Primárně jsou určeny žákům s lehkým mentálním postižením, ale jako základní informační materiály je lze využít i pro jiné skupiny žáků Synonymum (z gr. συν - sýn = spolu + ὅνομα - ónoma = meno) je slovo, ktoré inak znie, ale má rovnaký význam ako iné slovo.. Synonymum je slovo, ale nájdeme medzi nimi rozdiel vo významových odtienkoch alebo štylistických príznakoch. V jazyku sú zviazané s javom synonymie, ktorej podstatou je to, že jednej veci alebo predmetu (denotátu) zodpovedá viacero.

Kvantifikace ve vědách o člověku autor: Konečná Hana, Půlpán Zdeněk, Zemanová Marie doporučená cena: 300 Kč naše cena:252K Příklady: synonyma a antonymy - Jazyků - 2020. Související hodnotou vyjadřovali emoce nebo charakterizovali jev a v našem jazyce existují antonymy a synonyma. O nich bude diskutováno. které vysvětlují, co jsou synonyma a antonyma ve specifických případech, jejich sémantické řady jsou shromažďovány společně.. To psisko mi nesmí na oči! Ty můj pejsánku. Hafan je to! Čokl! Nemluv tak, je to pes. Aneb jak do slov vstupují emoce. A mění neutrální slova na ta lichotná a hanlivá. Znáte to. Někdy se zdravě naštveme, někdy lítostivě rozněžníme. Odráží se to i na slovech, která si bereme do úst. Slova neutrální

Synonyma, antonyma a homonyma - Pravopisně

 1. Synonyma, antonyma, homonymie, polysémi
 2. Antonyma, homonyma, synonyma - Vzdělávací we
 3. Antonyma (slova protikladná) - Procvičování online - Umíme
 4. Synonyma, homonyma skolaposkole

Seznam cvičen

PPT - Slovo a jeho význam PaedDr

 1. příklad - synonyma
 2. Slovenský jazyk - Homonymá, antonymá, synonymá
 3. Typy a príklady Antonimia / literatúra Thpanorama
 4. Synonyma - online slovní
 5. Slova nadřazená, podřazená a souřadná - Pančelčin
 6. Synonyma homonyma skolaposkole
 7. Homonyma - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm
ZŠ Smetanova, Skuteč - Učivo 11
 • Budvar b cryo.
 • Wifi volání zdarma.
 • Ct vyšetření brno bohunice.
 • Vatikán úřední jazyky latina.
 • Zahradnictví šťastný havlíčkův brod.
 • Samolepici sablony.
 • Mostecká věž 2019.
 • Valoria brno.
 • Tetování 10x10 cena.
 • Organizační struktura it firmy.
 • Jak rozklepat nýt.
 • Griffinovi s13e01.
 • Bliss nail chodov.
 • Život po smrti kniha.
 • Zvětrávání v čr.
 • Teplota tání niklu.
 • Lady popular letní ráj.
 • Tričko avengers endgame.
 • Ms v silniční cyklistice 2019.
 • Opravy vozidel živnost.
 • Ian shameless fandom.
 • Jananas smutná.
 • Smím prosit celý film.
 • Kapitán bombarďák kniha.
 • Barva na laminátové bazény.
 • Kabel přes pozemek.
 • Čalounický steh.
 • Depilační krém na intimní partie recenze.
 • Basket shop sk.
 • Montáž sprchového koutu ravak.
 • Obložené chlebíčky.
 • Ktm bazar.
 • Slohová práce angličtina 2018.
 • Range rover ford.
 • Mistrovstvi sveta ve fotbale 2019.
 • Katapult lesní manekýn akordy.
 • Vlk obecný mládě.
 • Canon eos c200.
 • Facebook podpora.
 • Král španělska.
 • Chvostoskoci ve vermikompostéru.