Home

Slova souřadná

Souřadná slova - infoz

Souřadná slova vyjadřují příbuzné významy slov, patřící do stejné skupiny vůči jednomu nadřazenému pojmu (jsou ve stejné řadě). Příklady souřadných slov. červená, modrá, žlutá, zelená (barva) jídelna, ložnice, obývací pokoj, kuchyně(místnost) pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle (dny v týdnu 3. slova souřadná - příbuzné významy slov, které patří k nadřazenému pojmu. Souřadné slovo se slovem pstruh je kapr, štika, lín = ryby. Žito, pšenice, ječmen, oves = obilí. Další příklady těchto významových vztahů (nadřazené slovo - podřazená slova, která jsou vůči sobě slova souřadná):- Slova souřadná - Slova souřadná - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů

Souřadná slova jsou slova, která mají stejné nadřazené slovo. Příklad: paprika a zelí jsou souřadná slova - mají společné nadřazené slovo zelenina Souřadné slovo je slovo příbuzného významu, které patří k jednomu společnému nadřazenému slovu. Jedná se o jazykovědný termín. Jazykověda označuje z hlediska syntaxe souřadná slova jako prvky, které jsou spolu spojeny, ale nejsou na sobě závislé ani významem, ani gramaticky.Souřadná slova jsou i stejně platná a jsou schopna existovat zcela samostatně Souřadná slova jsou slova, která patří k jednomu nadřazenému pojmu. K nadřazenému slovu týden patří slova souřadná - pondělí, úterý.. neděle. Místnosti - pokoj, ložnice, kuchyně. slova podřazené (1 odpověď) Slova souřadná se slovem ječmen (3 odpovědi) Jaké je podřazené slovo ke slovu živočichové? (2 odpovědi) Jaké je souřadné slovo ke slovu parukářka? (2 odpovědi) Mám úkol: Napište tři slova souřadná ke slovům jaro a fialky. (2 odpovědi) jak vysvětlit slovo pojem

Co jsou slova souřadná, nadřazená a podřazená - Ontol

 1. slova souřadná jsou slova ze stejné kategorie: vrána, havran, sova jim slovo nadřazené je to co je obecnější a popisuje všechny členy: ptáci, opeřenci slova podřazená jsou vlastně podrobnějším členěním členů souřadných třeba u sýkorky: sýkorka koňadra, sýkora modřink
 2. 1. Napiš za slova slovo významem NADŘAZENÉ: cukrárna, uzenářství, hračkářství, papírnictví - Jaromíra, Ivan, Martina, Karel, Romana
 3. imálně 3 znaky
 4. SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ A PODŘADNÉ, DRUHY VV. SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ - tvořeno nejméně dvěmi hlavními větami (spojené spojkami souřadícími nebo beze spojek čárkou), jejichž členy může (ale nemusí) rozvíjet jedna nebo více vět vedlejšíc
 5. Slova nadřazená, podřazená a souřadná - video ( externí link ) Pracovní list ( pdf,150.99 KB ) Myšlenková mapa I ( png,88.08 KB ) Myšlenková mapa II ( png,51.58 KB ) Hlasujte. Sdílejte: facebook google + twitter e-mail. Související projekty. 2629 0 Zlomky. Mgr. Anna Jassová -.

Slova souřadná - Procvičování online - Umíme česk

 1. Slova nadřazená, podřazená a souřadná. Třídění. Třídění tě učí zařazovat slova či předměty do kategorií a hledat tak společné charakteristiky. Spustit Zpět na výběr cvičení ..
 2. Slova nadřazená, podřazená, souřadná. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Cemerková Golová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze
 3. SLOVA NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ, SOUŘADNÁ Nadřazené slovo: strom Podřazené slovo: lípa, smrk, borovice, dub, javor, modřín, jabloň, jedle, bříza slova souřadná jsou významově na stejné úrovni SLOVA JEDNOZNAČNÁ A MNOHOZNAČNÁ SOUSLOV
 4. Napiš slova souřadná k danému slovu a urči slovo nadřazené: 1) Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko, Francie - evroé státy 2) kladivo, kleště, hasák, šroubovák, klíč, pilka - nářadí 3) prodavačka, kadeřnice, pedikérka, masérka - ženská povolán
 5. Souřadnost (parataxe) je v jazykovědě syntaktický vztah, kdy jsou dva syntaktické prvky spojeny tak, že ani jeden není gramaticky ani významově závislý na druhém, oba mají stejnou platnost a mohou existovat samostatně.. Nejčastěji se pojmu souřadnost užívá v užším významu v souvislosti se souvětími. V případě souřadného spojení dvou vět není ani jedna v.
 6. Mezi podřazenými slovy existuje vztah souřadnosti - nazýváme je slova souřadná (kohyponyma).. Sémantické pole. Sémantické (významové) pole seskupuje slova podle jejich významového okolí, to znamená podle tématu, ke kterému se vztahují.. Uvedeme příklad významového pole: třída, žák, učitel, známka, vysvědčení, zkoušení, písemka, tělocvična.
 7. Na téma slova nadřazená, podřadná a souřadná lze navázat i v jiných vyučovacích předmětech, např. v tělesné výchově. Hra na čarodějnici Hátu Čarodějnice je uprostřed kruhu, ostatní se jí drží za ruku a ona vyjmenovává všelijaké věci, které nakoupila v obchodě: Když jsem šla do konzumu, koupila jsem tam.

slova nadřazená, podřazená a souřadná slovu obilí je významově nadřazeno slovo plodina a významově podřazena slova žito, pšenice, ječmen, žito, pšenice, ječmen jsou potom slova vzájemně souřadná příkladem souřadných slov jsou i bratr a sestra slova protikladná (antonyma KOŘEN - je část slova, která je stejná u všech slov svým . významem příbuzných . PŘEDPONA - je ta část slova, která je připojena před kořen. a mění význam slova . PŘÍPONA - je ta část slova, která je připojena za kořen a mění . význam slova . KONCOVKA - je ta část slova, která se v jeho různýc Slova nadřazená s obrázky I. Materiál formou pracovního listu procvičuje pojmy: slova nadřazená, slova podřazená, slova souřadná. Žák bude pojmenovávat obrázky, přiřazovat je ke slovům nadřazeným, tvořit slova podřazená, vyřazovat pojem, který nepatří mezi slova [ význam slova souradna slova: příbuzné významy slov, které patří k nadřazenému pojmu (červeň-modř-žluť-zeleň = barva, Význam slova souřadná slova. příbuzné významy slov, které patří k nadřazenému pojmu (červeň-modř-žluť-zeleň = barva, jídelna-ložnice-obývací pokoj-kuchyně = pokoj, pondělí-úterý.

Co jsou slova souřadná? - Poradte

 1. Synonyma (slova souznačná), jsou slova nebo výrazy, které mají vzájemně stejný nebo podobný význam a lze je za určitých okolností zaměňovat.. Úplná synonyma mají zcela totožný význam a lze je volně zaměnit ve všech kontextech kromě ustálených obratů. Úplná synonyma jsou v češtině vzácná (např.chlapec a hoch), nejčastěji jde o přejatá slova a jejich.
 2. Slova srovnáváme podle významové hierarchie, rozlišujeme: a) slova nadřazená. ryba strom zelenina ovoce šelma rostlina . b) slova podřazená. kapr bříza kapusta jablko levhart růže - slova, která jsou na stejné úrovni, jsou souřadná
 3. vÝznam slova slova nadŘazenÁ podŘazenÁ souŘadnÁ slova protikladnÁ slova mnohoznaČnÁ slova souznaČnÁ slova spisovnÁ nespisovnÁ slova citovĚ zabarvenÁ slovnÍ druhy pÁrovÉ souhlÁsky ČeskÝ jazyk 3.roČnÍ

Jak s žáky procvičovat novou učební látku - slova nadřazená, podřazená a souřadná. Podpora výuky jazyka: Klíčové kompetence: Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projev Na téma slova nadřazená, podřadná a souřadná lze navázat i v jiných vyučovacích předmětech, např. v tělesné výchově. Hra na čarodějnici Hátu Čarodějnice je uprostřed kruhu, ostatní se jí drží za ruku a ona vyjmenovává všelijaké věci, které nakoupila v obchodě: Když jsem šla do konzumu, koupila jsem tam. Slova souřadná, podřazená a nadřazená - k vystřižení a seskupování / řazení do kategorií podle zadání

Slova nadřazená, podřazená a souřadná Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 111 Autor: Jana Pavlátová Datum: 2. 11. 2012 Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh: Jazyková výchova Téma: Slova nadřazená, podřazená a souřadná Druh. • slova souřadná - slova na stejné významové úrovni (např. borovice, smrk, modřín, tis) V některých případech se dosáhne vzniku nové významové jednotky teprve spojením dvou nebo i více slov. Jestliže nejde o pouhé náhodné, volné spojení slov, ale o spojení stabilní, ustálené, které teprv

Co je to Souřadné slovo? Význam slova, co znamená pojem

slova protikladná (antonyma) slova označující stejný druh, avšak opačných vlastností: velký - malý, světlo - tma, přítel - nepřítel, lze je užívat i v ironickém smyslu: To to pěkně dopadlo Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Houba na tabuli voněla po houbách. Lístek na tramvaj spadl mezi lístky lípy. A vykulené oko spatřilo oko na silonkách. Ještě že nemáme jazyk jen v botě a můžeme si to všechno vysvětlit. Co jsou slova JEDNOZNAČNÁ Slova jednoznačná mají jen jeden význam. Když se řekne SNĚHULÁK, všichni si představíme SNĚHULÁKA Souřadná slova Skladem 99 Kč 90 Kč bez DPH ks. Přidat do košíku Kompletní specifikace Sešit obsahuje 12 úkolů k desce GeoQuadro. V každém zadání je 36 slov a každé slovo spadá pod jednu nadřazenou skupinu. Úkolem je najít čtyři souřadná slova Slova souřadná. Slova podřazená, která se nacházejí na stejné úrovni (vztahují se ke stejnému slovu nadřazenému), mají mezi sebou vztah souřadnosti. Jedná se tedy o jednotlivé příklady z dané skupiny (například Karel Čapek a Eduard Bass)

slova podřazená a slova souřadná - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: slova podřazená a slova souřadná. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac určování počtu slabik ve slově - slova nadřazená, podřazená a souřadná - dvojhlásky au, ou a používání ů,ú - psaní y, ý, i, í po tvrdých a měkkých souhláskách - používání b/p, d/t, z/s, v/f, h/ch. Doporučené učební osnovy Vymysli k těmto slovům slova souřadná: _____ _____ 7. Slova podřazená ke slovu povolání vybarvi žlutě, ke slovu ptáci modře, ke slovu ryby zeleně. okoun sýkora kominík štika lékař stavitel vlaštovka lín vrána kapr učitel vrabec prodavač jiřička pstruh kuchař 8

Co jsou to souřadná slova? Odpovědi

Dumy.cz - sdílejme společně. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na tém Slova významem nadřazená, podřazená, souřadná. 1. Doplňovaky Do rámeþků doplň slova souřadná a slovo významem nadřazené. 2. Vyhledej a škrtni slova, která mezi slova na řádku významem nepatří. Ke každé řádce připiš výraz významem nadřazený. Výraz významem nadřazený Králík, slepice, kočka, srnec, pes Slova souřadná se slovem ječmen - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Slova souřadná se slovem ječmen. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon Jen upřesním. 1. Věta hlavní nemusí být vždy jen věta holá., i když je napsaná sama . Věta holá je ta věta, která má jen základní větné členy - tj. podmět a přísudek- např

a slova slova nadřazená, podřazená, významem souřadná, nadřazená a souřadná a slova opačného významu 2. - 3. Osobnostní a sociální podřazená, vyhledává v textu slova vyjmenovaná slova a slova k ni Slova nadřazená, podřazená a souřadná - Pančelčino Co jsou slova souřadná. Máme tedy sáčky s nadřazenými slovy SPORTY a OVOCE. Teď si jeden z nich vybereme a prozkoumáme ho. Když otevřeš sáček SPORTY, na stůl před tebou se vysypou slova TENIS, FOTBAL, LYŽOVÁNÍ, RUGBY, BIATLON a další. Všechna slova

co jsou slova souřadná Odpovědi

 1. Klíčová slova: test, slova souřadná, slova nadřazená, slova podřazená, 2. ročník, práce s textem: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály škol
 2. slova nadřazená, prvouka, slova, český jazyk, podřazená, souřadná, výuka, doučování, škola, hra,soutě
 3. Zelenina a ovoce jako slova nadřazená, podřazená a souřadná (určeno žákům 2. ročníku základní školy) Zařazení: Český jazyk Autor: Mgr. Jarmila Straková ZŠ a MŠ Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace, 201
 4. Jak řešit úlohu: Označ všechna slova, která nejsou souřadná slova k danému slovu
 5. Slova nadřazená - podřazená - souřadná přidáno: 27. 12. 2010 8:12, autor: Pavlína Hublová Tyto karty se slovy využijete nejen v češtině, ale i v prvouce. Prvouka Pracovní list je třeba před použitím rozstřídat a poskládat do sáčků nebo obálek. Každý sáček/obálka se vztahuje k jednomu tématu, které lze využít v.

slovo významově souřadné s jiným slovem - uveďte příklad

120 kartiček - kolíčkové karty, karty k dopsání fixem, karty k přiřazování, karty na tabuli, zeď neb.. Český jazyk Význam slov - slova souřadná, nadřazená, podřazená - uč. str. 69. - 71. + PL čtení Vítek jede do Prahy Psaní písanka 31 - 33 Matematika Odčítání s přechodem - 8 - 10; cvičení sčítání, počítání do 20 G - str. 11 Prvouka Rodina - cvičení pojmenování členů (i širší rodiny - tchán, švagr apod. souřadná slova - dotaz na význam cizího slova, pokud význam znáte, prosím vložte jej Slova významem nadřazená, podřazená a souřadná Slova souznačná, mnohoznačná a protikladná Slova citově zabarvená Zábavná cvičebnice volně navazuje na úspěšné publikace Bystrá kobyla bila kopyty na babykové mýtině a Smělá pěnkava zběsile pěla bělostnému měsíci.Cvičení v ní obsažená jsou vhodná pro práci žáků 1. stupně ZŠ ve škole i doma, lze je. Vymysli čtyři slova podřazená ke slovům: Školní potřeby - pero, pouzdro, sešit Povolání - lékař, učitel, pekař Příjmení - Novák, Dostál, Moudrá 12b 3. Dopiš do vět slova souřadná. Do rámečku dole napiš slova k nim nadřazená. e. Na dvoře byli slepice, husy, králíci, _kozy, psi. f

Souřadná slova - předloha GeoTrio. Tato sada obsahuje kartičky, na kterých jsou podřazená slova. Trojice v této sadě tvoří slova, která patří do stejné nadřazené skupiny Slova významem nadřazená, podřazená a souřadná. Slova souznačná, mnohoznačná a protikladná. Slova citově zabarvená. Zábavná cvičebnice volně navazuje na úspěšné publikace Bystrá kobyla bila kopyty na babykové mýtině a Smělá pěnkava zběsile pěla bělostnému měsíci.Cvičení v ní obsažená jsou vhodná pro práci žáků 1. stupně ZŠ ve škole i doma, lze je. Určování slov, slovního významu. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely Ke slovu nadřazenému vyber slova podřazená. nadřazené slovo: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY propiska autobus letadlo vlak svet

Slova Nadřazená, Podřazená a Souřadn

Téma DUM: Slova nadřazená, podřazená, souřadná Druh učebního materiálu: Pracovní listy Časová náročnost: 3 0 min Potřeby pro realizaci: Interaktivní tabule, Smart Notebook verze 10.0.187.1 Anotace, základní pojmy: Vytváření slov nadřazených, podřazených i souřadných Jak řešit úlohu: Označ všechna souřadná slova k danému slovu. Jak řešit úlohu: Označ všechna souřadná slova k danému slovu. Úlohy z češtiny. pro děti na základních školách. Ahoj! Já jsem Grétka. čeština. slovenčina; Souřadná slova 1 34. Slova nadřazená, podřazená, souřadná Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: [email protected]; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy - vzdělávací materiál - č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Vzdělávací oblast - předmět: Ročník, cílová skupina: Téma DUM: Druh. Se žáky 2. a 3. ročníku se věnujeme úvodu do významu slov. Poznáváme slova nadřazená, podřazená a souřadná. Upřesníme si, co jsou slova protikladná a souznačná. Zmíníme se o slovech mnohoznačných a citově zabarvených. Při tomto mluvnickém vstupu se snažíme rozšiřovat slovní zásobu druháků a třeťáků, upřesňovat významy méně známých slov

SLOVA NADŘAZENÁ PODŘAZENÁ SOUŘADNÁ :: Béčko-Tc Štístkové

Slova nadřazená, podřazená, souřadná

Souvětí Souřadné a Podřadné, Druhy V

Slova nadřazená, podřazená a souřadná Materiály Škola

 1. - slova nadřazená, podřazená a souřadná - význam slov Metodický postup, tisk . Veselé pexeso - synonyma - antonyma Metodický postup, tisk Zpět na Přehled pomůcek. Tento web je provozován ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Dnes je 12. 11
 2. Slovník cizích slov se stane Vaším každodenním věrným pomocníkem. Pokud neznáte význam cizích slov, pomůže Vám slovník cizích slov. Převzatá slova jsou v češtině častou používána, ale význam lidé často neznají. Proto používejte tento slovník a buďte v obraze. Pro zjednodučení práce použijte některý z doplňků (vyhledávací modul, našeptávač.
 3. Slova citově zabarvená Odborné názvy Slova nadřazená, podřazená, souřadná Dotazník. Co máte z češtiny ve škole nejraději? jazykové rozbory (8%) četbu z čítanky (20%) online cvičení (41%) slohové práce (15%) diktáty (9%) recitace básní (7%) Počet hlasů.
 4. HLÁSKOVÁ STAVBA SLOVA. 11. 1. 2015 PROCVIČUJEME HLÁSKOVOU STAVBU SLOVA Celý příspěvek | Rubrika: JAZYK ČESK SLOVA NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ, SOUŘADNÁ Celý příspěvek | Rubrika: JAZYK ČESK.

Slova nadřazená - svým obecným významem zahrnují významy všech podřazených slov slova nadřazená ryba pohyb obilí ↓ ↓ ↓ slova podřazená pstruh let, běh žito, pšenice ↓ pstruh duhový slova souřadná - pstruh, kapr, štika Slova jednovýznamová - jednoznačná - mají jen jeden význam (zvl. odborné názvy). slova nadŘazenÁ, podŘazenÁ, souŘadnÁ. slova nadŘazenÁ - křížovka 1. slova nadŘazenÁ - křížovka 2. slova nadŘazenÁ - křížovka 3. slova souznaČnÁ - křížovka 1. slova souznaČnÁ - křížovka 2. synonyma, antonyma, homonyma. synonyma. slova pŘejatÁ. OPAKOVÁNÍ Z 5. ROČNÍKU 7 Procvičujte si více na www.skolasnadhledem.cz, zadejte kód 446 007 K e slovům uvádějte slova nadřazená, podřazená a souřadná: K teré slovo do skupiny nepatří a proč? a) letní, výlet, letopočet, letošní d) létavice, létat, letkyně, letokru

SLOVA CITOVĚ ZABARVENÁ :: Béčko-Tc Štístkové

Slova nadřazená, podřazená a souřadná. Možná jste si všimli, že některá slova jsou obecnější než jiná.Jejich význam je širší a zahrnuje společné vlastnosti, které se vztahují na slova konkrétnější, která odpovídají jednotlivým příkladům.Pro pojmenování těchto vztahů mezi slovy používáme následující pojmy Slova souřadná - přiřazování obrázků podle významu Slova významem podřazená - třídění slov podle významu Počátek slov - vnímání stejných hlásek, procvičování fonematického sluchu Slovesa a podstatná jména - logické spojení děje s odpovídajícím předměte Id: D2454 Autor: mgr. Jana Olžbutová Stupeň: ISCED 1 Ročník: 2. ročník ZŠ Předmět: Český jazyk a literatura Tematický celek: Jazyková výchova Téma: Slova nadřazená, podřazená, souřadná Klíčová slova pro tento vzdělávací materiá 1 - 2 - 3 - 4 - 5. - 2 - 3 - 4 - slova mnohoznačná - koruna stromu X koruna na hlavě X koruna mince . slova nadřazená - ke slovu jablku je slovo nadřazené ovoce . slova podřazená - ke slovu ovoce je slovo podřazené jablko . slova souřadná - ke slovu jablko je slovo souřadné hruška . slova citově zabarvená - hanlivá (babizna) X lichotivá (babička

Souřadicí. Souřadicí spojky vyjadřují vztahy koordinace. 1) Slučovací. a, i, ani, nebo, dvojité: jednak - jednak, ani - ani Před těmito spojkami (a, i, ani. KOŤATA. ZŠ Pardubice-Polabiny 3 Npor. Eliáše 344. Vyhledávání. Úvodní stránka | Tisk | Mapa stránek | RS

Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná. V prvních dvou cvičeních si žák utvrdí poznatek, že věta se skládá ze slov: říkadla - určíme a zapíšeme počet slov v říkadlech; říkadla - říkadla rozdělíme na jednotlivá slova a zapíšeme jejich poče DUM 8 Slova souřadná Anotace Pracovní list určený k procvičování významových vztahů ve slovní zásobě Autor Mgr. Barbora Kösslová Jazyk Český jazyk Očekávaný výstup Žák určí nadřazené slovo ke skupině slov souřadných, správně roztřídí slova do skupin dle jejich významu. Speciální vzdělávací potřeb Slova nadřazená, podřazená a souřadná - vztahy mezi slovy a víceslovnými pojmenováními jsou založeny na jejich věcném významu - Slova nadřazená - slova s obecnějším významem, která jsou oproti jiným slovům z téhož významového okruhu na vyšší významové úrovni (např.: pták Sešit obsahuje 12 úkolů k desce GeoQuadro. V každém zadání je 36 slov a každé slovo spadá pod jednu nadřazenou skupinu. Úkolem je najít čtyři souřadná slova. Na pravé straně vedle zadání jsou uvedeny slova nadřazená s barevnými čtyřúhelníky Slova spisovná, nespisovná. Učebnice str. 13 - opiš žlutý rámeček do školního sešitu. Slova citově zabarvená, učebnice str. 14 - opiš žlutý rámeček do školního sešitu. DÚ PS str. 10, cv. 1a) - 5. Učivo 20. 10. 202

Reconstruction of a neolithic silex scythe (Linear Pottery

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Nalezení slova stejného významu - synonyma (podstatná jména - abstrakta) Přiřazování slov podle významu - synonyma a antonyma (slovesa) Vyřazování slova ze skupiny - slova souřadná podle významu Nalezení významové souvislosti slov - nadřazené pojmy Nalezení společného kritéria slov - nadřazené pojm ČJ Mluvnice: Učíme se a opakujeme si kapitolu o významu slov (termíny: slova podřazená - nadřazená, slova souřadná; jednoznačná a mnohoznačná; synonyma, antonyma, homonyma; slova bez citového zabarvení a slova s citovým zabarvením (lichotná x hanlivá slova) + PS: str. 13 - 16 Příbuzná slova ve zlomcích - připravit kružnice rozdělené na osminy s různými průměry, do výsečí psát příbuzná slova k zadanému VS, trojice pak promíchají své výseče a znovu poskládají (uloží se pak do obálek vždy po 3 - 4 rozstříhaných kruzích), kontrola: různé poloměry pomáhají k tomu, aby si. Slova nadřazená, podřazená a souřadná Jak s žáky procvičovat novou učební látku - slova nadřazená, podřazená a souřadná. Zuzana Jedličková , publikováno 12.3.2007 0:0

Taková podřazená slova jsou na stejné úrovni, tedy souřadná ( jablko - hruška - banán). Dalšími slovy a slovními spojeními, u kterých jde o význam a vzájemný vztah, jsou dvojice, které mají stejný či podobný význam a většinou jiný slovní základ. Tato slova označujeme jako souznačná ( synonyma) slova - souřadná, podřazená a nadřazená; slova - dělení na konci řádku; sloh - popis; diktát vět a slov; opis a přepis vět; písanka - dodržování tvaru písmen podle normy psaní, správné spojování písmen, rozestupy, umístění diakritických znamének, opakování psaní písmen; čtení - slova s obtížnou.

Souřadnost - Wikipedi

ČJ - pravopis ú, ů, u; slova souřadná a nadřazená, PS str. 4/ 8,9. PD - povídání o živé a neživé přírodě, o vodě -koloběh vody (jedná se o odkaz, děti si mohou pustit video). film o vod Slova významem nadřazená, podřazená a souřadná Slova souznačná, mnohoznačná a protikladná Slova citově zabarvená Zábavná cvičebnice volně navazuje na úspěšné publikace Bystrá kobyla bila kopyty na babykové mýtině a Smělá pěnkava zběsile pěla bělostnému měsíci

Slova podřazená a nadřazená - Rodicka

V pracovním sešitě - s. 19/24 ústně, s.20 + k této straně bude úkol do VV- nakresli svou oblíbenou hračku, pak originál skutečné hračky polož vedle nakresleného obrázku , oboje dohromady vyfoť a vlož na Moodle! - dále s. 21 celá a úkol 4 budeš psát na kartičky- tj. 10 kartiček s rozluštěnými slovy (ne obrázky!) + 3 kartičky s nadřazenými pojmy ke skupinám slov. Očekávaný výstup: žák poznává slova nadřazená a podřazená . Speciální vzdělávací potřeby: ano. Klíčová slova: nadřazená, podřazená Slova nadřazená, podřazená, souřadná Last modified by Slova příbuzná a slova v jiném tvaru Uč. str. 32 - cv. 3, 33 cv. 5a,b - ústně Velmi děti chválím za dnešní čtení i naši jednu úžasnou spisovatelku, která napsala svůj vlastní, a musím říci, velmi krásný a poučný příběh

PPT - INTEGRACE PowerPoint Presentation - ID:4738438

Významové vztahy mezi slovy, CJ - Český jazyk - - unium

Slova souřadná -jsou slova, která jsou významově na stejné úrovni. Slova . podřazená - jsou . významově pod úrovní. Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slov opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná Druh učebního materiálu: pracovní list pro jednotlivce žák si postupně pozorně přečte jednotlivá slova v levé polovině vázy, dokreslí pravou polovinu vázy a do té napíše správné slovo opačného. SLOVA SOUŘADNÁ. Na sáček nalepíme cedulku a na ni napíšeme, která slova jsme do sáčku schovali. TENIS. FOTBAL. PLAVÁNÍ. NE! Než bychom vypsali všechny slova, je jednodušší napsat, že jsme do našeho sáčku schovali . SPORTY. SPORT Zopakovala jsem, jak je to se vztahy mezi slovy (synonyma - stejný nebo podobný význam, slova protikladná (opačného významu), slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova jednoho (stejného) slovního okruhu. Uvedla jsem přitom i konkrétní příklady. Vymýšlení a psaní slov podle kartiček a zadání (vztahy mezi slovy) Slova významem nadřazená, podřazená a souřadná, souznačná, mnohoznačná a protikladná, slova citově zabarvená. Slova významem nadřazená, podřazená a souřadná Slova souznačná, mnohoznačná a protikladn..

Interaktivní učebnice ČJ - IIISynonyma - slova souznačná - kolíčkové karty | UčeníwwwPPT - Datum vytvoření : 1123

Český jazyk 4. ročník - 1. čtvrtletí. 3. Podtrhni slova slova podřazená slovu nábytek porovnává význam slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná. rozumí pojmu stránka, řádek, článek, písmeno, slovo, vět Slova nadřazená, podřazená a souřadná. 03.11.2020. Dnes se naučíte rozeznat slova NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ a SOUŘADNÁ. Ale to už vlastně umíte ze školky. 3.11. Popletené věty. 03.11.2020. Protože dnes máte dlouhý písemný a malovací úkol ze čtení, uděláte v pracovním sešitě jen jeden úkol použití: třídění obrázků do kategorií, význam slov, slova nadřazená, podřazená a souřadná OBSAH MATERIÁLU: 12 podkladových karet s názvem kategorie (slovo nadřazené), obrázkem a 3 poli k přikládání obrázků na jednom listu A4 jsou 4 podkladové karty 36 obrázků (slova podřazená) k přikládání na podkladovou kartu kartičky s nápisy slovo nadřazené, slova. Pondělí: ČJ - zopakuj si, co jsou slova nadřazená a podřazená, vypracuj ústně - učebnice str. 32 cv. 2 a 3 Pracovní sešit str. 22 M - pracovní sešit str. 40 ČJS - dokonči si odpovědi na str. 17: Úterý: ČJ - Slova souřadná - učebnice str. 33- úvod a cvičení 3 na této straně ústně Pracovní sešit - str. 2

 • Php kodovani.
 • Předoperační vyšetření před plastickou operací.
 • Sony reproduktor kostka.
 • Tss menstruace.
 • Tři bratři les je království.
 • Plánky rc letadel.
 • Gentleman film.
 • Fyzička kondička.
 • Dort prasatko pepina recept.
 • Van graaf košile.
 • Yellow ledbetter by pearl jam.
 • Stavba svalového vlákna.
 • Úmo.
 • Propyleje.
 • Readdle transfer.
 • Stájové technologie.
 • Nater na stuk.
 • Červené skvrny po celém těle.
 • Demolice domu zdarma.
 • Polska vajicka.
 • Rybák obecný.
 • Klenby prazdne.
 • Pasení podkost.
 • Screenshot ze hry.
 • Pokemon sword and shield.
 • Ložisko předního kola fabia 2.
 • Farář celibát.
 • Pověst o svatoplukovi a jeho třech synech.
 • Lyžařské zájezdy se skipasem autobusem 2017.
 • Ethen bryle.
 • Mátový sirup monin.
 • Powerpro aqua 3in1.
 • Diazepam sebevražda.
 • Gopro studio manual.
 • Saturejka tymián.
 • Operace redwing.
 • Jantar cena.
 • Referat tornado.
 • Žluté prsty od nikotinu.
 • 24 srpna svatek.
 • Wavin ekoplastik ostrava.