Home

Metafora tropy

 1. Figury a tropy Tropy - denotát - přímé vztažení jména k označovaného objektu (určitým slovem nazveme nějakou konkrétní věc, jev) metafora je zajímavější, poskytuje více prostoru pro představivost - ! rozdíl mezi metaforou a přirovnání
 2. Metaforu řadíme mezi tropy, s nimiž se často setkáváme v rozmanitých podobách především v poezii, ale své místo metafora nachází i v běžné mluvě. Od metafory dále rozlišujeme metonymii. Náš táta je hlavou rodiny. V ranní trávě se zaleskly perly rosy
 3. A. TROPY = obrazná vyjádření založená na přenášení významu. Metafora - přenesení významu na základě vnější podobnosti Personifikace - vlastnost nebo činnost živých bytostí je přenesena na neživé věci Oxymóron - spojuje slova, která se vzájemně vylučují ( viz Máchův Máj ).
 4. Pod tímto slovem si můžeme vybavit hned dva významy, oba se však od sebe v něčem trochu liší. Oblast kolem rovníku mezi obratníky s horkým vlhkým podnebím, Toto podstatné jméno mužského rodu je vzoru hrad, je pomnožné, tudíž nemá jednotné číslo. Ve vzoru hrad píšeme vždy v 1., 4., 5. a 7. pádu čísla množného tvrdé y - tedy hrady - tropy
 5. TROPY A FIGURY ALITERACE - několik sousedních slov začíná stejným písmenem Standa svačil slané sušenky. ALEGORIE - celé dílo má přenesený význam.Např. v Komenského díle Labyrint světa a ráj srdce představuje město, ve kterém se poutník nalézá, celý svět. Poutník představuje jednak člověka vůbec, jednak samotnéh
 6. Jméno: Tropy Přidal(a): Wanita METAFORA: básnické pojmenování založené na přenesení významů na základě podobnosti (Prší listí, vodotrysk noci, bledá tvář luny) PŘIROVNÁNÍ: má blízko k metafoře, v každé metafoře je něco viděno jako něco jinéh
 7. TROPY. Nepřímé nebo-li obrazné pojmenování skutečnosti, přenesení významu. METAFORA - přenesení významu na základě vnější skutečnosti. METONYMIE - přenesení významu na základě vnitřní souvislosti. SYNEKDOCHA - nahrazení celku za část nebo části za celek

Metafora - jak ji poznat a využívat Pravopisně

 1. Metafora (řecky μεταφορά, metafora; latinsky translatio - doslova přenesení, v dnes archaické češtině se označovala jako přenáška) je jazyková a rétorická literární konstrukce spočívající v přenášení významu na základě vnější (strukturální) podobnosti.Je druhem tropu, tedy přenášení významu původního pojmenování na jiný předmět
 2. Ostatní tropy, jako například přirovnání, alegorie, personifikace nebo synekdocha, jsou pouze podskupinami těchto základních tropů. Přehled základních tropů a jejich podskupin: Metaforu můžeme definovat jako nepřímé pojmenování založené na vnější podobnosti. Jinými slovy metafora vzniká záměnou jednoho slova.
 3. TROPY nepřímá, obrazná metafora = obrazné pojmenování, v němž slovem určeným pro označení jedné skutečnosti pojmenujeme skutečnost druhou, protože jsou si podobné; často nabízí více možností interpretace (např. jiskření - mezi dvěma lidmi → souvislost s ohněm,.
 4. S tropy je to o něco složitější, a to zejména z toho důvodu, že je na první pohled poznáme jen zřídka. Nemají totiž pokaždé stejný tvar a vycházejí z významové složky jazyka . Situace je ještě o něco komplikovanější při použití v cizím jazyce, jelikož tropy nejsou ve všech jazycích totožné
 5. : čtyři základní tropy: metafora, metonymie; symbol; epiteton (poslední dva jsou k tropům řazeny jen někdy) Metafora = je přenesení významu (pojmenování nějaké věci jinou věcí) na základě podobnosti (vnější či vnitřní); je to vlastně eliptické přirovnání smutek vzkvét
 6. Tropy. Obrazná pojmenování v užším smyslu; přenášení významu původního pojmenování na jiný předmět. Metafora. v jediném pojmenování spojuje 2 významy na základě vnější podobnosti (zub pily, kapka štěstí, hlava rodiny, perly rosy) př. Slunce napsalo krásnou báseň zlatým perem na naši zem. Metonymi
 7. Tropy- základní klasifikace: protože metafora je velmi oblíbených prostředkem básnického pojmenování, některé její druhy byly utříděny a označují se zvláštními názvy Tropy metaforické: personifikace: z latinského slova persóna- osoba, facere- děla

Tropy × tropi - Pravopisně

Tropy - literatura Rozbor-dila

Přenesený význam slova, slovního spojení, slovní vazby, morfému nebo jiného prvku jazyka může být projevem spontánního vývoje jazyka, ale i projevem abstraktního myšlení, tvořivého používání, v krajním případě je uměleckým výrazovým prostředkem, zejména jako básnická figura.. Jako trop, tropus (zástupek) se označuje úmyslné užití jazykového prvku. metafora. zadat heslo pro úpravu . Dejte si tento test na vlastní stránky/blog Dejte si tento test na vlastní stránky/blog URL adresa testu: Kód do stránek (zkopírujte do HTML kódu tam, kde chcete zobrazit test) Reklama Figury a tropy vypracoval: LubomírSůva Poznámka:Výčet zejménafigurneníúplný,natoupozorňujei Hrabák zekt eréhojsem předevšímvycházel.Figury přibývajíazanikají.V Hrabákovilzenaj ítvysvětlení pojmůna příkladech, oproti slovníkovéliteratuře jeoněcoméně systemat ickýaméněobsažný

TROPY A FIGURY A JEJICH FUNKCE VE VÝŇATKU TROPY. METAFORA Metafora. přenesení významu na základě vnější podobnosti; metafory mohou využívat různých druhů podobnosti, např. podle tvaru nebo struktury, rozsahu, množství, funkce či místa. Rozbor umě lěckě ho dí la - tropy a figury TROPY Na úvod bych velmi rád poznamenal, že se tropy vyskytují i v běžném jazyce, nejsou omezeny pouze na umělecký funkční styl. Taková přenášení významu ale již dnes nepociťujeme esteticky, případně nikdy estetickou hodnotu neměly

· Tropy METAFORA - podobnost na základě tvaru a funkce PERSONIFIKECE - dávání neživým věcem živé vlastnosti SYNESTEZIE - prolínání vjemů (kyselý ksicht) EPITETON - básnický přívlastek METONYMIE - podobnost na základě vnitřní podobnosti PERIFRÁZE - opis slov, aby se neopakoval 26. TROPY A FIGURY - souvisí s jazykovou výstavbou lit. díla - výběr a slov a jejich kombinování - jde o obrazná pojmenování => řada slov je mnohoznačných 1. TROPY - jazykové prostředky založené na přenášení významu slov a) Metafora = přenesení pojmenování na základě vnější podobnost

Tropy (nepřímá pojmenování) Metafora - nepřímé pojmenování na základě vnějších vlastností Metonymie - nepřímé pojmenování na základě vnitřních souvislostí (např. smazat tabuli) Personifikace - zosobnění (neživá věc dostává vlastnosti živých), (např. řeka zpívá - tropy (zástupky)- figury Tropy= jazykové prostředky založené na přenášení významu slov a) metafora- přenesení významu slov na základě podobnosti b) presonifikace- zosobnění c) animizace- neživým věcem přisuzování zvířecích vlastností d) sinestézie- záměna různých smysl Metafora patří mezi tropy, s nimiž se často setkáváme v poezii. Zároveň jde ale o jazykovou konstrukci, která je zcela zásadní pro běžné fungování češtiny i Metafora je totiž širším pojmem a může v sobě zahrnovat více různých metaforických vyjádření 1) V knize Peklo, části Božské komedie, se praví, že ve věku pětatřiceti let, v noci, Dante zabloudí v temném lese. Za úsvitu se pokouší z něho vyjít, zamíří k vrchu ozářenému sluncem, ale tři šelmy (pardál - smyslnost, lev - pýcha a vlčice - lakota) mu brání v cestě. Málem se zřítil do propasti, jak před nimi ustupoval

Tropy . Obrazná pojmenování v užším smyslu; přenášení významu původního pojmenování na jiný předmět. Metafora . v jediném pojmenování spojuje 2 významy na základě vnější podobnosti (zub pily, kapka štěstí, hlava rodiny, perly rosy) př. Slunce napsalo krásnou báseň zlatým perem na naši zem. Metonymi V první epizodě #napotítku David mluví o metafoře. Seznam literárních děl k maturitě: http://www.novamaturita.cz/skolni-seznam-literarnich-del-1404037375.htm.. Figury a tropy - přehled figura vysvětlení aliterace opakování stejných hlásek na začátcích slov anafora opakování slov na začátku veršů epifora opakování slov na konci veršů epizeuxis opakování slov v jednom verši inverze změněný slovosled řečnická otázka otázka, na níž nečekáme odpově

• tropy a figury a jejich funkce ve výňatku na mé cestě metafora . 3 Literárněhistorický kontex Tropy. Tropy spočívají v přenášení slovního významu - autor nemyslí úplně doslovně, to co píše, ale je v tom nějaká podobnost nebo souvislost. Například: metafora - přenesení významu pomocí vnější podobnosti, společné vlastnosti atd. (např. hlava rodiny Ostatní tropy, jako například přirovnání, alegorie, personifikace nebo synekdocha, jsou pouze podskupinami těchto základních tropů. Metafora ; Tropy vykládal psychologicky: metafora záleží na asociaci podobnosti, metonymie na asociaci posloupnosti a synekdocha na asociaci současnosti Materiál slouží k výkladu nové látky, k opakování, tropy, figury. Metodický pokyn: Materiál slouží k prezentaci a samostudiu. Básnické tropy a figury. Tropy . Založené na přenášení významu slov. Metafora - přenesení významu na základě podobnosti . J. Wolker - Okno

Státní maturitu z češtiny letos proslavila sporně vyžadovaná znalost básnické figury jménem epizeuxis. Nahlédli jsme do státních maturit z češtiny a připravili kvíz na některé pojmy, které se zde vyskytují. Nicméně na rozdíl od této nepříliš známé básnické figury zde bývají vysvětleny • tropy a figury a jejich funkce ve výňatku apoziopeze Neznám tam ani živou - přirovnání vyvedl mě z pokoje, jako by přesunoval figurku v dámě na jiné políčko; sedla si ke stolu, jako kdyby lezla do postele epiteton v ochablém větru metafora celá rozzářen 11. tropy a figury a jejich funkce - nalézt, pojmenovat a citovat (uvést ukázky) tropy: metafora - nepřímé pojmenování na základě vnější podobnosti (hlad - nejlepší kuchař) metonymie - nepřímé pojmenování na základě vnitřní souvislosti (půjčil si Kunderu) personifikace - zosobnění (stromy šeptaly Kniha: Hamlet Spisovatel(ka): William Shakespeare Přidal(a): terih10 HAMLET -William Shakespeare, 1600-1601 -motiv -touha po moci (násilí, intriky, vraždy) -úvahy o lidském životě a existenci -chtíč pomsty -krize renesanční doby -rodinný a milostný konflikt přerůstá v obecně společenský konflikt -námět čerpán ze středověkých kronik -časoprostor -Dánsko, hrad.

DefiniceJedná se o přenesené pojmenování na základě vnitřní souvislosti. S metonymií úzce souvisí synekdocha, kdy je částí označen celek (Vrátil se pod rodnou střechu). Je potřeba dávat pozor, aby nedošlo k záměně za metaforu, u té se jedná o vnější podobnost. Příklady použitíPoslouchat Wagnera.Číst Čapka.Hrad (=představitel státu) na něj apeloval.Hrál. Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon Básnické figury nejsou jen metafora a oxymóron. 18. 3. 2018 Martin Ulbrich Vstoupit do diskuse. Témata: básnické figury, čeština, literatura, tropy. Literatura v celé své kráse obsahuje širokou škálu skladebných, řečnických i významových figur. Vybrali jsme deset básnických vyjádření, bez kterých se při studiu jazyka. Start studying Tropy a figury. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku - sarkasmus-To vy děláte tyhle čisté obchody? - přirovnání - jako tvrdý y - metafora - co se kde semele nebo aby ti z toho něco káplo nebo jdi mi z očí - epiteton - s krysíma očima - vulgarismy - špicl, čmuchal, do prkýnka

Maturitni otázky - imaturita

tropy: JosefZ: 30.05.2013 06:22 » reagovat. pomn. (z řec.) (horký) podnebný pás po obou stranách rovníku mezi oběma obratníky » přidat nový komentář metafora. 26. potencionální. TROPY (sg. tropos, 2.p. tropu) = obrazná pojmenování, přenesený význam přirovnání Vlastnost nějakého jevu je vyjádřena pomocí příměru (jak, jako) metafora Přenesení pojmenování na základě podobnosti personifikace Zosobnění - přenesení pojmenování z oblasti typické pro člověka do jiné oblasti epiteto Český-jazyk.cz - SLOVNÍČEK POJMŮ: Vysvětlení pojmu Figury - • z latinského výrazu figura ⇒ tvar • spadají do syntaktických zobrazovacích prostředků (definují pořádek slov ve větě) Figury Jedná se o zvláštní uspořádání hlásek.. V některých pojetích výraz figura zahrnuje i tropy. Podle toho např. aliterace je rozšířením v plánu zvukovém, elipsa je stažením v plánu syntaxe, metafora substitucí v plánu sémantickém, hyperbaton permutací v plánu syntaktickém, uvedení další postavy (nadporučík Lukáš jako kontrast vůči Švejkovi.

literární teorie, jazyk, tropy, 1. ročník, metafora, personifikace, hyperbola: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni Aký je to tróp? Zoraďovacie cvičenie. Kontrola . horúca lásk Řečnické tropy a figury. Učební úkol 1. Formulace učebního úkolu: Spoj definici se správným názvem řečnických figur a dalších prostředků vyjadřování. Podmínky plnění: počítač, dataprojektor nebo pracovní listy s vytištěným zadáním úkolů. Cíl učební činnosti Metafora není výsledkem logického chápání skutečnosti, v žádném případě matematického zadání. Metafora je tvůrčí literární prostředek s možností širšího vysvětlení, slovníkově hůře uchopitelný. Doslova znamená přenáška. Metaforické myšlení je vlastní básníkům a metafora je královnou poezie

Metafora, jejíž pojmenování etymologicky pochází ze starořeckého μεταφορά s významem 'přenesení', je v rétorice jedním z tropů (obratů), u kterého dochází k náhradě přímého, vlastního pojmenování pojmenováním nevlastním na základě podobnosti jejich významů (substituční teorie). Spíše se ale zdá, že u této sémantické figury dochází. Tropy a figury a jejich funkce výňatku. Metafora uvízlo v paměti, vážnější čtenáři novin kroutili nad jeho počínáním hlavou Metonymie číslo asi dva roky starých novin, listu Synekdocha Dostalo se mi do rukou - taky by se to dalo brát jako metafora. Literárněhistorický konext Kontext autorovy. ŽÁNRY * FIGURY * TRÓPY*OBECNÉ LITERÁRNĚVĚDNÍ POJMY. Seznam pojmů, které mají studenti znát a umět použít a vysvětlit, tj. správně žánrově zařadit dílo a vyhledat v něm figury, trópy a další znaky

Tropy. obrazná pojmenování, přenesení významu původního pojmenování jiným pojmenováním; metafora. Zlatý kříž města. metonymie. Poslouchat Mozarta. Vypil tři Plzně. synekdocha. Celý panelák se probudil (místo všichni obyvatelé paneláku). personifikace Ze spojení pak vzniká další abstraktní vlastnost. Stejně jako figury mají i tropy vyvolávat u čtenáře určitý účinek, emoci nebo pocit. Rozbor uměleckého textu u maturity. Postup, s nímž se nespletete. Metafora: význam se přenáší na základě vnější podobnosti - je to drak (o člověku) Metonymie: význam se.

Metafora - Wikipedi

typech cviëení. 1) Žáci zopakují jednotlivé tropy. 2) Formou testu budou pomávat tropy na základë ukázek z literatury. Inovace: mezipiedmëtové vztahy, využití ICT . evroý sociální metafora (hyperbola) (eufemismus) (oxymoron) (ptirovnání) (litotes) (onomatopoie) (personifikace) (synekdocha) 9) C (epiteton ornans Tropy jsou oxymoron,alegorie,metafora, atp... Děkuji za odpověd! Nahoru . Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé. Zobrazit příspěvky za předchozí: Seřadit podle : Stránka 1 z.

PPT - Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního

Tropy: Obrazná pojmenování v užším smysl

TROPY = obrazná pojmenování, hlavně v poezii 1. METAFORA - obrazné pojmenování, které vzni.. Start studying Figury a tropy. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Tropy: metafora- večerní lampa rodiny (žárovka) personifikace- Zase jich přibylo, jako by je země vypocovala. metonymie- Pustili jsme do mříží dvacet set volt. Dvacet uzlů za hodinu. synekdocha- Nikdo už nebude platit za chléb životem. hyperbola- Milióny duší se do mne slétají.(vyjádření špatného pocitu) Figury. TROPY - jaz. prostředky založené na přenášení významu slov. METAFORA - přenesení významu na základě podobnosti. PERSONIFIKACE - zosobnění, neživá věc se chová jako člověk, případně autor oslovuje předměty jako kdyby promlouval s živou bytost. LITERÁRNÍ POJMY personifikace - připisování lidských vlastností neživým věcem nebo zvířatům (skály uhýbaly, nebe plakalo) pohádka - epický smyšlený příběh, ve kterém se objevují nadpřirozené bytosti, většinou končí šťastně, čast

Tropy literatura Od: lit 04.02.20 15:28 odpovědí: 1 změna: 10.02.20 10:23. Dobrý den, chci se zeptat, jestli by tato věta mohla být nějakým tropem (metafora, metonymie, synekdocha,...)? Předem děkuji za odpovědi Máš vřelé srdce ve věci tak mrazivé. Odpovědět na otázku b) tropy ( společný název pro všechny druhy přenesených, obrazných vyjádření ) : I. metafora. a její druhy - personifikace (na neživou bytost se přenáší vlastnosti živé), synestézie (spojení počitků různých smyslů), zvukomalba (napodobování zvuků slovy), oxymóron (spojení slov protichůdného významu) atd. II.

Básnické figury a tropy Rozbor-dila

1)TROPY (měníse význam, přenesení významu)-Metafora:přirovnání na základě podobnosti (bledátvář luny)-Personifikace:zosobnění, neživým věcem se přiřazujílidské vlastnosti. ( O lásce šeptal tichý mech)-Metonymie:Přirovnání na základě věcnésouvislosti (Poslouccháme Mozarta Kategorie: Čeština Typ práce: Maturitní otázky Škola: Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Havířov - Prostřední Suchá Charakteristika: Maturitní otázka z češtiny heslovitě charakterizuje literární žánry, formy epiky, lyriky i formy lyricko-epické.Dále seznamuje s formami dramatu, objasňuje pojmosloví z teorie verše a stručně.

Versologie (nauka o verši), Tropy a figury ve verši. 12.05.2015 20:46. Versologie (nauka o verši), verš jeden řádek básně zpravidla založený na rytmické organizaci a zvukové shodě na konci. stopa stavební jednotka veršů, uspořádání těžkých (přízvučných) - a lehkých (nepřízvučných) U . dob v n Tropy metaforické metafora přenesení významu na základě podobnosti tmavá žebra stromů 1) personifikace přenášení vlastností a činností živých bytostí (lidé, případně zvířata) na věci neživé povříslem hrubým svázalo nás slunce 2) synestézie spojení / záměna počitků různých smysl Metafora označuje přenesené pojmenování, které se tvoří na základě podobnosti. Metafory se často využívají v poezii nebo v rétorice. Příklady použití. Jeho vystoupení bylo třešničkou na dortu. Pak přišel zlatý hřeb večera. Nezvládl být hlavou rodiny. Původ slova TROPY FIGURY jsou stylistické prostředky, které jsou většinou založené na opakování, hromadění slov/hlásek. jsou nepřímá pojmenování, která přenášejí význam na jevy a předměty na základě podobnosti . Přenesení významu na základě vnitřní podobnosti (souvislosti). poslouchá Bacha, snědla celý talíř

TROPY Nepřímé neboli obrazné pojmenování skutečnosti, přenesení významu METAFORA - přenesení významu na základě vnější podobnosti METONYMIE - přenesení významu na základě vnitřní souvislosti SYNEKDOCHA (druh metonymie) - nahrazení celku za část nebo části za cele TROPY - dochází ke změně / přenesení významu slova 1. Metafora - přenesení významu na základě vnější podobnosti a. Personifikace - zosobnění, věc nebo zvíře získávají lidské vlastností Země těhotná mrtvými b. Synestézie - smíšení počitků, smyslů Měla řvavě rudé tričko Dveře bečely dokořán 2 Metafora: Přenášení významu na základně vnější podobnosti Metonymie: Přenesení významu na základě souvislosti Oxymorón: Přídavné jméno je svým významem v rozporu s významem podstatného jména: Mrtvé milenky cit: Perifráze: Snaha nahradit přímé pojmenování obšírnějším popisem: Finsko - země tisíců jezer.

Jazykové prostředk (figury a tropy) - DIDACTICUS

Ve třetí epizodě #napotítku David rozebírá použití metonymie a synekdochy. Stránky #napotítku: www.napotitku.cz Kamera a střih: Daniel Zezula Moderuje: David.. Metafora je přenos podle principu podobnosti nebo dokonce kontrastu vlastností jednoho objektu s úplně jiným. Je to nejběžnější cesta konverzační a literární řeči. Připomeňme, že takové tropy jsou slova a výrazy, které používáme v obrazovém smyslu, v obrazovém smyslu

AleKlasa | AleKlasa | Peryfraza

d) v básnických textech rozpozná tropy a figury, objasní jejich funkci v textu 3. použije dosavadní znalosti k samostatné interpretaci jednoduchého textu /textů) 4. vytváří funkční zápisy z četby a) seznámí se s různými metodami zápisů z četby a vyzkouší si j Stylové rozvrstvení slovní zásoby jazyka literárního díla. Title: ��Sn�mek 1 Author: ��u ~ivatel Created Date: 2/11/2014 12:51:39 P

TROPY = um ě lecký prost ř edek k ozvláštn ě ní textu, spočívá v nep ř ímém obrazném pojmenování skutečnosti či p ř edstavy . ROZD Ě LENÍ TROP Ů: - Základní 3 typy: 1) Metafora (p ř enesení na základ ě podobnosti) 2) Metonymie (p ř enesení na základ ě v ě cné souvislosti otázky: 1. co je to vlastně metafora, jak je vymezena, 2. jaké existují druhy metafor, jak je členíme, 3. jaké jsou funkce metafory. Vymezení metafory Metafora jest nejkrásnější a nejbohatší z tropů (Ottův slovník naučný 1901, heslo metafora , str. 179 Alois a Vilém Mrštíkovi- Maryša 1. část zasazení do výňatkutéma a motiv - tématem jsou majetkové rozdíly na vesnici, nešťastný život v manželství z donucení rodičů - motiv- nešťastná láska, svatba, náboženské, střet milostného citu, peněz a předsudků časoprostor - moravská vesnice, říjen 1886, 3. jednání o 2 roky později Kompoziční výstavba. Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 9. ročník ZŠ / Český jazyk a literatura / Literární výchova / Básnické jazykové prostředky - metafora, epiteta, jinotaj, přirovnání / Básnická pojmenován

Literatura - pracovní listy s řešením - Český jazyk

Animace a tropy: interpretace ruky v českém animovaném filmu - Mgr. Pavel Horáček . Mgr. Pavel Horáček Bachelor's thesis animace loutka ruka loutkové divadlo kreslený film loutkový film kombinovaný film česká škola synekdocha metafora tropy. Zdravím potřeboval bych určit tento verš S očima v nichž zemřel topas. Jaký to je trop. Tropy jsou oxymoron,alegorie,metafora, atp... Děkuji za odpověd Jemnější tropy K zaoblenějším prostředkům patří například záměna vnitřně souvisejících slov (metonymie). Název místa, kde Napoleon nakonec projel svou rozhodující bitvu, tak může např. posloužit jako obecný ekvivalent pro výraz prohry či konce: (metafora). Prostě se zpívá o něčem, co ve skutečnosti. Id: P6263 Autor: Mgr. Alexandra Figueroa Stupeň: ISCED 2 Ročník: 9. ročník ZŠ Předmět: Český jazyk a literatura Tematický celek: Literární výchova Téma: Básnické jazykové prostředky - metafora, epiteta, jinotaj, přirovnání Klíčová slova pro tento vzdělávací materiá

Co jsou Obrazná pojmenování v užším smyslu? (metafora

Literární druhy a žánry Rychlý přehled Rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama. EPIKA - obsahuje a popisuje určitý děj. Prozaická:; povídka (Jan Neruda, Karel Čapek, Bohumil Hrabal) - kratší útvar, jednoduchý děj novela (Krysař - Viktor Dyk) - příběh s rychlým spádem a nečekaným koncem román (Gustave Flaubert, George Orwell) - delší. Animace a tropy: interpretace ruky v českém animovaném filmu - Mgr. Pavel Horáček . Mgr. Pavel Horáček Bakalářská práce animace loutka ruka loutkové divadlo kreslený film loutkový film kombinovaný film česká škola synekdocha metafora. - rozbor uměleckých textů zábavně i přijímačkově - kritické myšlení, orientace v textu - 33 stran pracovních listů + kopie s vyplněným řešením - lze vytisknout jako pracovní sešit i stranu/dvojstranu zaměřenou na konkrétní literární žánr Okruhy: epitaf, legenda, báje, přísloví, villonská balada, bajka, epigram, kaligram, hádanky, pověst, líčení, epos. Synekdocha (řecky syn-ek-doché, sdílená, spolu míněná část) je jazyková či rétorická figura, při níž je název celku použit pro označení části nebo naopak název části pro označení celku. Například noční nebe zářilo místo hvězdy svítily nebo pod rodnou střechou místo v domě.. Synekdocha patří mezi tropy a blízce souvisí s metonymií, takže.

Metafora - Češtinaveslovníku

Tropy a figury a jejich funkce výňatku. metafora < nabyly inkoustové barvy - taky by se dalo považovat za nazvání opisem < omezovala se na útoky z boku Přirovnání < jako zlobný diamant Hyperbola < Velký pokoj byl plný lidí, V životě jsem neslyšela nic tak sobeckého. gradac Vyhledávání: metafora Doporučená témata mezi výsledky: metafora (301) metaphor (82) sémantika (29

Virtuálna knižnicaPPT - Analiza stylistyczna, korekta i adjustacja tekstuNesnesitelná zapeklitost metafor - Harakiri Czurakami
 • Iphone se 128gb alza.
 • Nábytek kutná hora.
 • Husky štěně útulek.
 • Kaia crawford.
 • Patriot hotel.
 • Vinyl vs laminat.
 • Krevní skupina ab povaha.
 • Marvel kostýmy.
 • Olympic games 1936.
 • Jak nabrat svaly na rukou.
 • Gun forum.
 • Major league baseball teams.
 • Spánková paralýza astrální cestování.
 • Waltrovka garaze.
 • Síla větru m/s.
 • Druhy broušení.
 • Xenical 120mg diskuze.
 • Lodní motor suzuki 5.
 • Heydrichiáda význam.
 • Mluvená angličtina.
 • Gacy house.
 • Indiánský styl oblečení.
 • League of legends umístění.
 • Police do technické místnosti.
 • Phytoseiulus persimilis.
 • Zkouška řidičský průkaz.
 • Wordpress showcase.
 • Dětská kola od 3 let.
 • Přírodní barva vlasy domácí výroba.
 • Golf 2.
 • Achaltekinský kůň cena.
 • Review značka.
 • Křeče po operaci slepého střeva.
 • Filosofie cestování časem.
 • Filodendron potos.
 • Letiště v pekingu.
 • Odvod tepla z krbu.
 • Gray.
 • Molární objem kyslíku.
 • Hranaté nebo kulaté nehty.
 • Koníci hračky.